Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.319.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 września 2017 r.

Zawiadomienie skierowane do podmiotów gospodarczych działających w sektorze cukru w sprawie administrowania niektórymi kontyngentami taryfowymi na cukier w roku gospodarczym 2017/2018

(2017/C 319/01)

(Dz.U.UE C z dnia 26 września 2017 r.)

1. Art. 192 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 przewiduje, że pozwolenia na przywóz cukru przeznaczonego do rafinacji są wydawane w ciągu pierwszych trzech miesięcy każdego roku gospodarczego jedynie rafineriom przemysłowym, pod warunkiem że ilości, których dotyczą te pozwolenia, nie przekraczają ilości objętych wyłączną możliwością przywozu rafinerii przemysłowych, określoną w ust. 1 tego artykułu. Zgodnie z art. 192 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 rafineriom przemysłowym przyznano wyłączną możliwość przywozu tylko do końca roku gospodarczego 2016-2017.
2. Art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 891/2009 stanowi, że jedynie rafinerie przemysłowe mogą składać wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz cukru do rafinacji, których okres ważności rozpoczyna się w ciągu pierwszych trzech miesięcy każdego roku gospodarczego.
3. Zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 891/2009 wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz na pierwszy podokres obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego 2017/2018 należy składać od dnia 8 do 14 września 2017 r.
4. Ze względu na pewność prawa w odniesieniu do uprawnienia podmiotów innych niż rafinerie przemysłowe do składania wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz na pierwszy podokres obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego 2017/2018, w dniu 1 października 2017 r. Komisja opublikuje rozporządzenie wykonawcze, które:
- uchyla art. 14 rozporządzenia (WE) nr 891/2009 z dniem 1 października 2017 r.,
- przedłuża do dnia 9 października 2017 r., godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, termin składania wniosków dotyczących pierwszego podokresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego 2017/2018,
- dostosowuje w związku z tym okres wydawania pozwoleń na przywóz oraz okres powiadamiania w odniesieniu do wniosków otrzymanych przez państwa członkowskie, oraz
- umożliwia wnioskodawcom wycofanie do dnia 9 października 2017 r., godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, wniosków złożonych od dnia 8 do 14 września 2017 r., jeżeli chcą ponownie rozważyć złożenie wniosku lub złożyć zmieniony wniosek.
5. Wszystkie wnioski złożone między dniem 8 września a dniem 9 października 2017 r., godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, zostaną rozpatrzone jednocześnie.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.