Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.146.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 maja 2011 r.

Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych 1

(2011/C 146/06)

(Dz.U.UE C z dnia 17 maja 2011 r.)

W następstwie publikacji zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu środków(1), po której nie wpłynął żaden wniosek o dokonanie przeglądu, Komisja zawiadamia, że wymienione poniżej środki antydumpingowe wkrótce wygasną.

Niniejsze zawiadomienie publikuje się zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.(2) w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej.

ProduktPaństwa pochodzenia lub wywozuŚrodkiPodstawa prawnaData wygaśnięcia(1)
Magnezja całkowicie wypalona (spiekana)Chińska Republika LudowaCło antydumpingoweRozporządzenie Rady (WE) nr 716/2006 (Dz.U. L 125 z 12.5.2006, s. 1)13.5.2011
(1) Środek wygasa o północy, dnia podanego w niniejszej kolumnie.

______

(1) Dz.U. C 322 z 27.11.2010, s. 27.

(2) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

1 Ogłoszenie zmienione przez sprostowanie z dnia 7 lipca 2011 r. (Dz.U.UE.C.11.199.14/1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.