Zawiadomienie o środkach antysubsydyjnych i antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii: zmiana nazwy firmy objętej indywidualnymi stawkami cła wyrównawczego i antydumpingowego.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.297.2

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 2004 r.

Zawiadomienie o środkach antysubsydyjnych i antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii: zmiana nazwy firmy objętej indywidualnymi stawkami cła wyrównawczego i antydumpingowego

(2004/C 297/02)

(Dz.U.UE C z dnia 2 grudnia 2004 r.)

Przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii jest objęty ostatecznym cłem wyrównawczym nałożonym na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2597/1999(1) oraz ostatecznym cłem antydumpingowym nałożonym na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1676/2001(2).

Jindal Polyester Limited, firma z siedzibą w Indiach, której wywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) do Wspólnoty jest objęty indywidualną stawką cła wyrównawczego w wysokości 7,00 % oraz indywidualną stawką cła antydumpingowego w wysokości 0,00 % poinformowała Komisję, że z dniem 19 kwietnia 2004 r. zmieniła nazwę na Jindal Poly Films Limited. Firma twierdzi, że zmiana nazwy nie wpływa na jej prawo do korzystania z indywidualnych stawek cła wyrównawczego i antydumpingowego stosowanych w odniesieniu do firmy, kiedy działała ona pod swoją dawną nazwą.

Komisja rozpatrzyła dostarczone informacje i doszła do wniosku, że zmiana nazwy firmy w żaden sposób nie wpływa na ustalenia wynikające z rozporządzenia Rady (WE) nr 2597/1999 ani rozporządzenia Rady (WE) nr 1676/2001. Odniesienie do Jindal Polyester Limited w art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2597/1999 oraz art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1676/2001 powinno zatem otrzymać brzmienie Jindal Poly Films Limited.

Kod dodatkowy Taric A030, wcześniej przypisany firmie Jindal Polyester Limited, stosuje się obecnie do Jindal Poly Films Limited.

______

(1) Dz.U. L 316 z 10.12.1999, str. 1.

(2) Dz.U. L 227 z 23.8.2001, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.