Zawiadomienie dotyczące wdrożenia systemu zarządzania pułapami ilościowymi dotyczącymi chlorku potasu w związku ze środkami antydumpingowymi stosowanymi względem przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi: zmiana danych dotyczących organów krajowych w państwach członkowskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.144.25

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 maja 2011 r.

Zawiadomienie dotyczące wdrożenia systemu zarządzania pułapami ilościowymi dotyczącymi chlorku potasu w związku ze środkami antydumpingowymi stosowanymi względem przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi: zmiana danych dotyczących organów krajowych w państwach członkowskich

(2011/C 144/08)

(Dz.U.UE C z dnia 14 maja 2011 r.)

Przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi podlega pułapom ilościowym. Szczegółowe zasady dotyczące systemu zarządzania tymi pułapami ustalono w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1818/2006(1).

W załączniku I do wymienionego rozporządzenia zawarto wykaz organów krajowych państw członkowskich. Komisja została poinformowana, że dane kontaktowe niektórych organów uległy przedstawionym poniżej zmianom.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1818/2006Nowe dane kontaktowe
EESTIEESTI
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Faks +372 6313660

E-mail:

Internet:

Faks +372 6313660

E-mail:

Internet: http://www.mkm.ee

ESPAÑAESPAÑA
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

28046 Madrid

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

28046 Madrid

ESPAÑA

Faks +34 913493831

E-mail:

Internet:

Faks +34 913493831

E-mail:

Internet:

IRELANDIRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Innovation

Import/Export Licensing

23 Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Faks +353 16312562

E-mail:

Internet: http://www.entemp.ie

Faks +353 16312562

E-mail:

Internet: http://www.deti.ie

LATVIJALATVIJA
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brvabas iela 55

Rīga, LV-1519

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brvbas iela 55

Rīga, LV-1519

LATVIJA

Faks +371 7280882

E-mail: licencesana@em.gov.lv

Internet: http://www.em.gov.lv

Faks +371 67280882

E-mail: licencesana@em.gov.lv

Internet: http://www.em.gov.lv

LIETUVALIETUVA
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Investicijų ir eksporto departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Faks +370 52623974

E-mail: j.vaigauskiene@ukmin.lt

E-mail: j.gutkauskiene@ukmin.lt

Internet: http://www.ukmin.lt

Faks +370 52623974

E-mail: jurate.vaigauskiene@ukmin.lt

E-mail: jurgita.gutkauskiene@ukmin.lt

Internet: http://www.ukmin.lt

MAGYARORSZÁGMAGYARORSZÁG
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Margit krt. 85.

1024

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Németvölgyi út 37-39.

1124

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Faks +36 13367302

E-mail:

Internet:

Faks +421 243423915 / 243423919

E-mail:

Internet: http://www.economy.gov.sk

SLOVENSKÁ REPUBLIKASLOVENSKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Faks +421 243423919

E-mail:

Internet:

Faks +421 243423915 / 243423919

E-mail:

Internet: http://www.economy.gov.sk

SVERIGESVERIGE
Statens jordbruksverk

SE-551 82 Jönköping

SVERIGE

Statens jordbruksverk

SE-551 82 Jönköping

SVERIGE

Faks +46 36190546

E-mail: jordbruksverket@sjv.se

Internet: http://www.sjv.se

Faks +46 36190546

E-mail: jordbruksverket@jordbruksverket.se

Internet: http://www.sjv.se

ROMÂNIAROMÂNIA
Ministerul Economiei si Comertului

Directia Generala Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu nr. 16, sector 1

010036 Bucuresti

ROMÂNIA

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri Directia Generala Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu nr. 16, sector 1

010036 Bucuresti

romÂnia

Faks +40 213150454

E-mail: clc@dce.gov.ro

Internet: http://www.dce.gov.ro

Faks +40 213150454

E-mail: clc@dce.gov.ro

Internet: http://www.dce.gov.ro

PORTUGALPORTUGAL
Ministrio das Finanas

Direco-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

1140-060 Lisboa

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

1140-060 Lisboa

PORTUGAL

Faks +351 218814261

E-mail:

Internet:

Faks +351 218814261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

Internet: http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/licenciamento/

UNITED KINGDOMUNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House - West Precinct

Billingham

TS23 2NF

UNITED KINGDOM

Department for Business, Innovation & Skill (BIS)

Import Licensing Branch

Queensway House - West Precinct

Billingham

TS23 2NF

UNITED KINGDOM

Faks +44 1642364269

E-mail:

Internet:

Faks +44 1642364269

E-mail:

Internet:

Komisja zbadała przedłożone informacje i stwierdziła, że zmiana tych danych w żaden sposób nie wpływa na system pułapów ilościowych ustanowiony rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1818/2006. Dane dotyczące organów wymienionych w przedmiotowym rozporządzeniu należy zatem odczytywać tak, jak je przedstawiono w kolumnie "Nowe dane kontaktowe".

______

(1) Dz.U. L 349 z 12.12.2006, s. 3.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.