Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.196.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 czerwca 2017 r.

Zawiadomienie dotyczące rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1328 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych płaskich wyrobów ze stali walcowanych na zimno pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznana została indywidualna stawka cła antydumpingowego

(2017/C 196/07)

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2017 r.)

Przedsiębiorstwo Hebei Iron and Steel Co., Ltd - Shijiazhuang dodatkowy kod TARIC 1  C103, wobec którego zastosowano indywidualną stawkę cła antydumpingowego w wysokości 20,5 %, poinformowało Komisję, że zmieniło nazwę na Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch - Tangshan.

Przedsiębiorstwo zwróciło się do Komisji z prośbą o potwierdzenie, że zmiana nazwy nie wpływa na jego prawo do korzystania z indywidualnej stawki cła stosowanej w odniesieniu do przedsiębiorstwa działającego pod swoją dawną nazwą.

Komisja zbadała przedłożone informacje i stwierdziła, że zmiana nazwy nie ma wpływu na ustalenia przedstawione w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1328 2 .

Znajdujące się w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1328 odniesienie do:

Hebei Iron and Steel Co., Ltd., ShijiazhuangC103

należy zatem odczytywać jako:

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch, TangshanC103

Kod dodatkowy TARIC C103 wcześniej przypisany przedsiębiorstwu Hebei Iron and Steel Co., Ltd, Shijiazhuang stosuje się do przedsiębiorstwa Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch, Tangshan.

1 Zintegrowana taryfa Unii Europejskiej.
2 Dz.U. L 210 z 4.8.2016, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.