Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.130.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 kwietnia 2014 r.

Zawiadomienie dla importerów

Przywóz produktów o wysokiej zawartości cukru

(2014/C 130/02)

(Dz.U.UE C z dnia 29 kwietnia 2014 r.)

W zawiadomieniu dla importerów opublikowanym w Dzienniku Urzędowym C 265 z 7.11.2007, s. 6 Komisja zaleciła przedsiębiorstwom handlowym z UE przedstawiającym udokumentowane dowody pochodzenia w celu uzyskania preferencyjnego traktowania produktów o wysokiej zawartości cukru objętych pozycjami CN 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 20 95, 1901 90 99, 2101 20 98, 2106 90 98 i 3302 10 29, aby podjęły wszelkie niezbędne środki ostrożności, ponieważ dopuszczenie tych towarów do swobodnego obrotu mogło spowodować powstanie długu celnego i prowadzić do nadużyć finansowych godzących w interesy finansowe UE.

Potwierdzenie uzasadnionych wątpliwości co do pochodzenia tych produktów, które to wątpliwości leżały u podstaw publikacji powyższego zawiadomienia, nie jest już możliwe.

Niniejszym wycofuje się zatem zawiadomienie dla importerów opublikowane w Dzienniku Urzędowym C 265 z 7.11.2007, s. 6.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.