Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 część I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.145.17

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 czerwca 2009 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 część I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale

(2009/C 145/11)

(Dz.U.UE C z dnia 25 czerwca 2009 r.)

Urząd Nadzoru EFTA nie wnosi zastrzeżeń wobec następującego środka pomocy państwa:

Data przyjęcia decyzji: 17 grudnia 2008 r.

Numer sprawy: 65614

Państwo EFTA: Norwegia

Region: Norwegia

Nazwa (lub nazwa beneficjenta): zmiany w programie pomocy na działalność badawczo-rozwojową w zakresie technologii gazowych o podwyższonych parametrach ekologicznych ("Gassnova")

Podstawa prawna: artykuł 61 ust. 1 i art. 61 ust. 3 lit. c)

Cel: wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie technologii o podwyższonych parametrach ekologicznych, opartych na paliwach kopalnych

Forma pomocy: dotacja

Budżet: ok. 80.000.000 NOK rocznie lub ok. 8.900.000 EUR rocznie

Czas trwania: do dnia 30 listopada 2015 r.

Sektory gospodarki: technologie oparte na paliwach kopalnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Ministry of Petroleum and Energy

P.O. Box 8148 Dep

Oslo

NORWAY

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie Urzędu Nadzoru EFTA:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.