Nowość Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu - SA.114177

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.4286

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 lipca 2024 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
SA.114177

(C/2024/4286)

(Dz.U.UE C z dnia 5 lipca 2024 r.)

Data przyjęcia decyzji4.6.2024
Numer pomocySA.114177
Państwo członkowskieBułgaria
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCTF: "Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури" (First amendment to SA.113441 (2024/N))
Podstawa prawnaЧл. 11, ал. 2, т. 1 и чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budżet
Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2024
Sektory gospodarkiUprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocДържавен фонд "Земеделие"

гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ПК 1618

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.