Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu - SA.112932

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3825

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
SA.112932
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(C/2024/3825)

Data przyjęcia decyzji23.5.2024
Numer pomocySA.112932
Państwo członkowskieWłochy
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Reintroduzione di un regime di aiuti a sostegno del trasporto integrato nella provincia di Trento
Podstawa prawnaLegge provinciale n. 16/1993 art. 16 bis - Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in Provincia di Trento
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyKoordynacja transportu
Forma pomocy
BudzetCałkowity budżet: 1 000 000 EUR
Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2025
Sektory gospodarkiTransport kolejowy towarów
Nazwa i adres organu przyznającego pomocProvincia Autonoma di Trento

Piazza Dante, n. 15 - 38122 Trento

Inne informacje
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.