Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu - SA.112450

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3712

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
SA.112450
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(C/2024/3712)

Data przyjęcia decyzji4.6.2024
Numer pomocySA.112450
Państwo członkowskieChorwacja
RegionPanonska Hrvatska, Jadranska Hrvatska, Sjeverna Hrvatska, Grad Zagreb
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Limited amounts of aid for work intensive sectors - aid for Reduction of working time
Podstawa prawnaEmployment Act (https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/srce-arhiva/

263/122410/narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/

2014_07_93_1872.html)

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 10 000 000 EUR

Budżet roczny: 10 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 30.6.2024
Sektory gospodarkiPrzygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych, Produkcja tkanin, Wykończanie wyrobów włókienniczych, Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich, Produkcja wyrobów futrzarskich, Produkcja odzieży dzianej, Garbowanie, i wyprawa skór; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów rymarskich i kaletniczych; wyprawa i barwienie skór futerkowych, Produkcja obuwia, Produkcja wyrobów tartacznych, Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Produkcja mebli, Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, Produkcja wyrobów z gumy, Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
Nazwa i adres organu przyznającego pomocCroatian Employment Service Savska cesta 64
Inne informacje
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.