Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu - SA.107138

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.327.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 września 2023 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
SA.107138
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2023/C 327/06)

Data przyjęcia decyzji23.8.2023
Numer pomocySA.107138
Państwo członkowskieCzechy
RegionPraha, Střední Cechy, Jihovýchod, Severovýchod, Moravskoslezko, Střední Morava, Jihozápad, Severozápad
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Czechia - TCTF: Temporary price scheme to reduce impact of natural gas and electricity price increases on undertakings
Podstawa prawnaThe Act No 458/2000 Coll., on business conditions and public administration in the energy sectors and amending certain laws (the "Energy Act"), which in its Section 19d enables the Government of the Czech Republic (the "Government") to set prices for electricity or gas supplied to customers or other market participants in exceptional market situations in a Government Decree (Annex II);
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 19 000 000 000 CZK

Budżet roczny: 19 000 000 000 CZK

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Industry and Trade

Na Františku 32, 110 15 Praha 1, Czechia

Inne informacje
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.