Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu - SA.104639

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.139.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
SA.104639
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2023/C 139/04)

Data przyjęcia decyzji5.4.2023
Numer pomocySA.104639
Państwo członkowskieWłochy
RegionSARDEGNA
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo destinato ai gestori aeroportuali e ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra negli scali aeroportuali isolani.
Podstawa prawnaLegge regionale 22 novembre 2021, n. 17, concernente "Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale", in particolare l'articolo 15. Legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", in particolare, l'articolo 1, commi 715, 716, 717, 718, 719 e 720.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyOdszkodowania za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 474 641 EUR

Budżet roczny: 474 641 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiDziałalność usługowa wspomagająca transport lotniczy, Transport lotniczy pasażerski
Nazwa i adres organu przyznającego pomocRegione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei trasporti via XXIX novembre 1847 n. 41 - 09123 Cagliari (CA)
Inne informacje
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.