Nowość Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.90.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 marca 2023 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2023/C 90/01)

Data przyjęcia decyzji13.2.2023
Numer pomocySA.100269
Państwo członkowskieFrancja
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Parc éolien flottant en mer dans une zone au large du sud de la Bretagne
Podstawa prawnaCode de l'énergie
Rodzaj środka pomocyPomoc ad hoc
Cel pomocyEnergia odnawialna, Ochrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 2 080 000 000 EUR
Intensywność pomocy
Czas trwania
Sektory gospodarkiWytwarzanie energii elektrycznej
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE

Hôtel de Roquelaure 246, boulevard Saint-Germain, F - 75007 Paris

Inne informacje
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji6.4.2022
Numer pomocySA.102151
Państwo członkowskieŁotwa
RegionŁotwa
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Equity investments in the companies whose operations have been affected by the Covid-19 impact
Podstawa prawnaCabinet of Ministers Regulation No. 458 Riga, 14 July 2020 "Regulations on equity investments in the companies whose operations have been affected by the Covid-19 impact"
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyOdszkodowania za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi
Forma pomocyInne formy pozyskiwania kapitału
BudzetCałkowity budżet: 100 000 000 EUR

Budżet roczny: 100 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 30.6.2022
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocJSC Development Finance Institution Altum Dome Square 4, Riga, LV-1050
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji12.1.2023
Numer pomocySA.102777
Państwo członkowskieDania
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)State aid scheme for Carbon Capture and Storage in Denmark
Podstawa prawnaForslag til Lov om ændring af lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion (Udmøntning af CCUSpuljer og mulighed for kommuners påtagelse af økonomiske forpligtelser), 2022/2 LSF 7 (Gældende)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyOchrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 8 300 000 000 DKK

Budżet roczny: 408 400 000 DKK

Intensywność pomocy
Czas trwania1.1.2023 - 15.4.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDanish Energy Agency (DEA)

Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København, Denmark

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji15.2.2023
Numer pomocySA.102924
Państwo członkowskieRumunia
RegionVest, Centru, Ilfov, Sud-Est, Sud, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Vest
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)RRF: Scheme for investments in the industrial chain of production, assembly and/or recycling of batteries and photovoltaic cells and panels
Podstawa prawnaOrder of the Ministry of Energy no 55/13.1.2023
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna), Ochrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 258 700 000
Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2024
Sektory gospodarkiOdzysk surowców z materiałów segregowanych, Produkcja baterii i akumulatorów, Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Energy

str. Academiei 39-41, sector 1, Bucureș ti.

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji19.12.2022
Numer pomocySA.103202
Państwo członkowskieWłochy
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Proroga con modifiche del regime di aiuto SA.54990 - Aiuti a favore del trasporto ferroviario merci nella Regione Emilia - Romagna
Podstawa prawnaDraft Regional Law amending Regional Law nr. 30/2019
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój sektorowy
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 25 000 000 EUR

Budżet roczny: 5 000 000 EUR

Intensywność pomocy50,0 %
Czas trwania1.1.2023 - 31.12.2027
Sektory gospodarkiTransport kolejowy towarów
Nazwa i adres organu przyznającego pomocRegione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura Del Territorio E Dell'ambiente

Viale Aldo Moro 52, Bologna 40127

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji6.2.2023
Numer pomocySA.104979
Państwo członkowskieŁotwa
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Amendment to SA.47233: Temporary non-marketable risks of short-term export-credit guarantees provided by "Development finance institution Altum" in the Republic of Latvia.
Podstawa prawnaDraft amendment to Regulation rules for obtaining short-term export guarantees for economic operators and corresponding agricultural services co-operative societies"
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyWspieranie eksportu i umiędzynarodowienia
Forma pomocyGwarancja
BudzetCałkowity budżet: 5 000 000 EUR
Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocJSC Development Finance Institution Altum Dome Square 4, Riga, LV-1050
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji20.12.2022
Numer pomocySA.105172
Państwo członkowskieFrancja
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)COVID-19: Prolongation and amendments to the scheme SA.102077
Podstawa prawnaRégime relatif aux aides temporaires destinées à soutenir l'investissement en vue d'une reprise durable
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyInne
Forma pomocy
BudzetCałkowity budżet: 7 300 000 000 EUR

Budżet roczny: 3 650 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwania1.1.2023 - 31.12.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDGE

61 Boulevard Vincent Auriol 75703 Paris cedex 13

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji20.12.2022
Numer pomocySA.105229
Państwo członkowskiePolska
RegionPolska
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: Grants or loans from the funds of operational programmes for 2014-2020 to support the Polish economy in connection with the aggression against Ukraine by Russian Federation - prolongation and other changes made due to 2nd Amendment of the TCF
Podstawa prawnaDraft Regulation amending the Regulation of the Minister of Development Funds and Regional Policy of 8 September 2022 on granting State aid in the form of grants or loans from the funds of the Operational Programmes for 2014-2020 to support the Polish economy in connection with the aggression against Ukraine by Russia
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Pożyczka uprzywilejowana
BudzetCałkowity budżet: 1 070 000 000 PLN

Budżet roczny: 1 070 000 000 PLN

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Development Funds and Regional Policy ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji21.12.2022
Numer pomocySA.105276
Państwo członkowskieIrlandia
RegionIrlandia
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)SA.105276 (2022/N) - Ireland - TCF: Amendments to SA.103569 - Ukrainę

Enterprise Crisis Scheme

Podstawa prawnaGovernment Decision dated 13 December 2022
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Pożyczka/Zaliczki zwrotne, Instrumenty kapitałowe
BudzetCałkowity budżet: 400 000 000 EUR

Budżet roczny: 400 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocEnterprise Ireland, IDA Ireland, Údarás na Gaeltachta
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji13.2.2023
Numer pomocySA.105305
Państwo członkowskieNiderlandy
RegionIJMOND, ZEEUWSCH-VLAANDEREN, WEST-NOORD-BRABANT, ZUID- LIMBURG
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Amendment to the Regional aid map for the Netherlands (1 January 2022 - 31 December 2027) - use of the population reserve
Podstawa prawnaRegionale Steunkaart 2022-2027
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna)
Forma pomocyInne (proszę określić)
Budzet
Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2027
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDe minister van Economische Zaken en Klimaat Postbus 20301, 2500 EK Den Haag
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji23.1.2023
Numer pomocySA.105350
Państwo członkowskieWłochy
RegionCAMPANIA
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Support to the produttive system in Campania Region
Podstawa prawna"Programmazione interventi per azioni atte a favorire la diminuzione dei costi legati alla domanda energetica, il miglioramento della competitività e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra"
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, Efektywność energetyczna
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 50 000 000 EUR

Budżet roczny: 50 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocRegione Campania

Centro direzionale Isola A/6 80100 Napoli

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji13.2.2023
Numer pomocySA.105436
Państwo członkowskieSłowenia
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Amendment to the Regional Aid Map for Slovenia for the period 2022-2027
Podstawa prawnanot applicable
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna)
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Pożyczka uprzywilejowana, Gwarancja
Budzet
Intensywność pomocy40,0 %
Czas trwania1.1.2022 - 31.12.2027
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Economic Development and Technology

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI - Slovenia

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji17.2.2023
Numer pomocySA.105438
Państwo członkowskieSłowacja
RegionZápadné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Amendment to the regional aid map of the Slovak republic for the period until 31 December 2027
Podstawa prawna1. Zákon č. 358/2015 o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnejpomoci) 2. Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov 3. Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnejpomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 4. Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna)
Forma pomocyInne (proszę określić)
Budzet
Intensywność pomocy60,0 %
Czas trwaniado 31.12.2027
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocProtimonopolný úrad SR Drieňová 24, 826 03 Bratislava
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji16.2.2023
Numer pomocySA.105494
Państwo członkowskiePolska
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Mapa pomocy regionalnej dla Polski na lata 2022-2027 - terytoria wybrane do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
Podstawa prawnaMapa pomocy regionalnej dla Polski na lata 2022-2027
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy Nie dotyczy
Cel pomocyRozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna)
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Umorzenie długu, Pożyczka uprzywilejowana, Zaliczki zwrotne, Odroczenie spłaty podatku, Gwarancja, Inne formy pozyskiwania kapitału, Ulga podatkowa, Zmniejszenie podstawy opodatkowania, Obniżenie stawki podatkowej, Obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne, Inne formy korzyści podatkowych, Inne (proszę określić)
Budzet
Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2027
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocNie dotyczy

Nie dotyczy

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji6.2.2023
Numer pomocySA.105498
Państwo członkowskieSłowenia
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: Aid scheme to support the economy and preserve jobs
Podstawa prawnaLaw on aid to the economy to mitigate the consequences of energy crisis (Nr. 320-01/22-22 of 16 December 2022
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 100 000 000 EUR

Budżet roczny: 100 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities Stukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, SI - Slovenia
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji20.2.2023
Numer pomocySA.105733
Państwo członkowskieRumunia
RegionRumunia
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Amendments to the regional aid map for the period 2022 - 2027
Podstawa prawnaAmendments to the regional aid map for the period 2022 - 2027
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna)
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budzet
Intensywność pomocy70,0 %
Czas trwaniado 31.12.2027
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Public Finance

B-dul Libertăț ii, nr. 16, sector 5, Bucureș ti

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji27.1.2023
Numer pomocySA.105783
Państwo członkowskieNiderlandy
RegionNiderlandy
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)COVID-19: Amendment to the Guaranteed Compensation Scheme for Annulled Events (amendment to SA.62743 and SA.100223)
Podstawa prawnaArticle 4:94a of the General Administrative Law Act Policy rule issued by the Minister of Economic Affairs and Climate Policy
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyOdszkodowania za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budzet
Intensywność pomocy100,0 %
Czas trwaniado 31.12.2021
Sektory gospodarkiPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDe Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Postbus 20401, 2500 EK Den Haag
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji8.2.2023
Numer pomocySA.105987
Państwo członkowskieBułgaria
RegionBułgaria, Severoiztochen, Yugoiztochen
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: Concession fee deferral for Burgas and Varna airports
Podstawa prawnaThe legal basis for the measure will be a Decision of the Council of Ministers of the Republic of Bulgaria, to be issued only after notification to Bulgaria of the Commission decision declaring the aid compatible with the internal market.
Rodzaj środka pomocyPomoc ad hoc

Fraport Twin Start Airport Management AD

Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, Infrastruktura lub wyposażenie portu lotniczego, Eksploatacja portu lotniczego
Forma pomocyPożyczka uprzywilejowana
BudzetCałkowity budżet: 5 800 000
Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiTransport lotniczy pasażerski, Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Transport and Communications 9, Dyakon Ignatiy str. Sofia 1000
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji24.2.2023
Numer pomocySA.105992
Państwo członkowskieŁotwa
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Par regionalas attistibas atbalstu Latvijas Republika lidz 2027. gadam
Podstawa prawnaPar regionalas attistibas atbalstu Latvijas Republika lidz 2027. gadam
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna)
Forma pomocyInne (proszę określić)
Budzet
Intensywność pomocy50,0 %
Czas trwania1.3.2023 - 31.12.2027
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocVides aizsardzibas un regionâlâs attistibas ministrija Peldu iela 25, Riga, LV-1494,Latvija
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji13.2.2023
Numer pomocySA.106181
Państwo członkowskieRumunia
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)COVID-19: Prolongation of the scheme SA.103503 (2022/N), as already amended
Podstawa prawnaDraft Order on the modification to Order No 2096/2022 of the Minister of Investments and European Projects on the approval of the State aid scheme "State aid for the award of grants for investment in re-technologization of SMEs to restore resilience"
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój sektorowy
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budzet
Intensywność pomocy
Czas trwaniado 30.6.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Investments and European Projects

Ș os. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 - 1B, Victoria Office Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Sector 1

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji17.2.2023
Numer pomocySA.106281
Państwo członkowskieHiszpania
RegionHiszpania
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Third amendment to the National Guarantee Scheme (SA.102711)
Podstawa prawnaArticle 29 of the Royal Decree-law 6/2022 of 29 March 2022 on urgent measures within the framework of the national plan to tackle the economic and social consequences of the Ukraine war and the Agreement of the Council of Ministers, of 27 December 2022, setting up the terms and conditions of the second tranche of guarantees targeted at gas intensive sectors
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyGwarancja
BudzetCałkowity budżet: 500 000 000 EUR

Budżet roczny: 500 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiGórnictwo i wydobywanie gdzie indziej niesklasyfikowane, Przetwórstwo herbaty i kawy, Wykończanie wyrobów włókienniczych, Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury, Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych, Produkcja włókien chemicznych, Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych, Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki, Produkcja cementu, wapna i gipsu, Produkcja wyrobów ściernych i wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych, Produkcja metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaznych, Produkcja szkła i wyrobów ze szkła, Produkcja wyrobów ogniotrwałych
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital Paseo de la Castellana, 162, 28046 Madrid
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.