Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.69.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lutego 2023 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(2023/C 69/02)

Data przyjęcia decyzji6.1.2023
Numer pomocySA.103256
Państwo członkowskieIrlandia
RegionIrlandia
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Brexit Off-Register Capacity Buy-out Scheme
Podstawa prawnaBrexit Off-Register Capacity Buy-out Scheme
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRybołówstwo i akwakultura, Inne środki (pkt 5.7 wytycznych w sprawie rybołówstwa)
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 2 823 000 EUR

Budżet roczny: 2 823 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiRybołówstwo w wodach morskich
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDominic Rihan

Bord Iascaigh Mhara, Crofton Road, Dunlaoghaire, County Dublin

Inne informacje
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji24.1.2023
Numer pomocySA.103513
Państwo członkowskieNiemcy
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Sachsen: Ausgleichspauschalen für die pilothafte Überflutung landwirtschaftlicher Flächen
Podstawa prawnaAusgleichspauschalen für die pilothafte Überflutung landwirtschaftlicher Flächen
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRolnictwo; leśnictwo; obszary wiejskie, Pomoc na niwelowanie niedogodności związanych z obszarami Natura 2000 oraz z ramową dyrektywą wodną
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 500 000 EUR
Intensywność pomocy100,0 %
Czas trwaniado 31.12.2027
Sektory gospodarkiUprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocLandestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen Postfach 10 02 34, 01782 Pirna
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji9.1.2023
Numer pomocySA.105339
Państwo członkowskieIrlandia
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Brexit Voluntary Permanent Cessation Scheme ((second amendment to SA.102271)
Podstawa prawnaBrexit Voluntary Permanent Cessation Scheme
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRybołówstwo
Forma pomocy
BudzetCałkowity budżet: 107 EUR

Budżet roczny: 107 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwania
Sektory gospodarkiRybołówstwo w wodach morskich
Nazwa i adres organu przyznającego pomocBord Iascaigh Mhara

Crofton Road Dunlaoghaire Dublin Ireland

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.