Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.316.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2022/C 316/01)

Data przyjęcia decyzji19.7.2022
Numer pomocySA.62985
Państwo członkowskieHiszpania
RegionHiszpania
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TRTEL - Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital: Fomento de la intermodalidad del transporte
Podstawa prawnaOrden del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en concurrencia competitiva, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022. Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój sektorowy, Koordynacja transportu
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 285 000 000 EUR

Budżet roczny: 71 250 000 EUR

Intensywność pomocy50,0 %
Czas trwaniado 31.12.2025
Sektory gospodarkiTransport kolejowy towarów
Nazwa i adres organu przyznającegoMinisterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
pomocMinisterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Paseo de la Castellana, 67, 28046 Madrid
Inne informacje
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji23.5.2022
Numer pomocySA.63604
Państwo członkowskieŁotwa
RegionŁotwa
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)COVID-19: Second Recapitalisation of airBaltic
Podstawa prawnaOrder of the Cabinet of Ministers No. 588 "On the increase of the share capital of the joint stock company Air Baltic Corporation", Riga, of 23 August 2021 (protocol No. 56 § 62) (see Annex 8).
Rodzaj środka pomocyPomoc ad hoc

Air Baltic Corporation AS

Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyInne formy pozyskiwania kapitału
BudzetCałkowity budżet: 33 400 000 EUR

Budżet roczny: 33 400 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniaOd 23.5.2022
Sektory gospodarkiTransport lotniczy pasażerski
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Transport of the Republic of Latvia Gogola street 3, Riga, LV-1743.
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji8.6.2022
Numer pomocySA.101273
Państwo członkowskieWłochy
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Aid scheme to facilitate the purchase of handling equipment used in interports and intermodal terminals
Podstawa prawnaDecree-Law No 59 of 6 May 2021 converted with amendments by Law No 101 of 1 July 2021; Ministerial Decree of the Minister of Economy and Finance of 15 July 2021; Interministerial Decree of the Minister for Sustainable Infrastructure and Mobility and the Minister of Economy and Finance No 412 of 28 October 2021; Decree of the Director-General for sustainable mobility, logistics and intermodality of the Ministry for Sustainable Infrastructure and Mobility No 1 of 12 January 2022
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyKoordynacja transportu
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 55 000 000 EUR

Budżet roczny: 11 000 000 EUR

Intensywność pomocy50,0 %
Czas trwania8.6.2022 - 31.12.2026
Sektory gospodarkiMagazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, Transport kolejowy towarów
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità via G. Caraci, 36 00157 Roma
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji4.7.2022
Numer pomocySA.102031
Państwo członkowskieSzwecja
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Ersättning för karantänskadegörare i skog
Podstawa prawnaVäxtskyddslagen (2022:XXX)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRolnictwo; leśnictwo; obszary wiejskie, Pomoc na pokrycie kosztów zapobiegania chorobom zwierząt i szkodnikom roślin i zwalczania ich oraz pomoc na wyrównanie strat spowodowanych chorobami zwierząt lub inwazjami szkodników roślin
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 8 000 000 SEK
Intensywność pomocy100,0 %
Czas trwaniado 31.12.2028
Sektory gospodarkiLeśnictwo i pozyskiwanie drewna
Nazwa i adres organu przyznającego pomocJordbruksverket

Skeppsbrogatan 2, 553 29 Jönköping

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji4.8.2022
Numer pomocySA.102201
Państwo członkowskieDania
RegionDania
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Regionalst0ttekort for Danmark 2022-2027
Podstawa prawnaRegeringsbeslutning af 25. februar 2022
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna)
Forma pomocyInne (proszę określić)
Budzet
Intensywność pomocy15,0 %
Czas trwaniado 31.12.2027
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocErhvervsstyrelsen

Vejlsovej 29, 8600 Silkeborg

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji21.6.2022
Numer pomocySA.102435
Państwo członkowskieCypr
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Avaorobj n^npwpń? ^A yia opiopevEC Entyapijwx / Suspension of payment of VAT for certain categories of taxpayers during the COVID-19 pandemic in 2021
Podstawa prawnaE9viKń vopiKń pdon: O nrpi Oópou npooTtQcpEvnc Abac (TpononoqTumc) Nóuoc Tou 2022 (N. 32(I)/2022) / Value Added Tax (Amendment) Act of 18 March 2022 (N. 32(I)/2022) amending the VAT Law of 2000
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyInne formy korzyści podatkowych, Odroczenie spłaty podatku
BudzetCałkowity budżet: 20 000 000 EUR

Budżet roczny: 20 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwania10.5.2021 - 10.12.2021
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocYnOYPrEIO OIKONOMIKQN rPHrOPH AYSENTIOY, 1439 AEYKQSIA
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji30.6.2022
Numer pomocySA.102867
Państwo członkowskiePolska
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF - Guarantees on factoring products
Podstawa prawnaAct amending the Act of April 8, 2022 on the Assistance to Ukrainian Citizens in connection with the Armed Conflict in the territory of this State and some other acts
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyGwarancja
BudzetCałkowity budżet: 1 000 000 000 PLN

Budżet roczny: 1 000 000 000 PLN

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2022
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocBank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji13.6.2022
Numer pomocySA.103039
Państwo członkowskieIrlandia
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Extension of allocation period of the European Guarantee Fund
Podstawa prawnaContribution Agreement concluded with the European Investment Bank and submitted with the first notification.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyGwarancja
BudzetCałkowity budżet: 25 000 000 000 EUR
Intensywność pomocy
Czas trwania13.6.2022 - 31.12.2022
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocClimate and International Finance Division, Department of Finance Government Buildings, Upper Merrion Street, Dublin 2, Ireland.
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji13.6.2022
Numer pomocySA.103165
Państwo członkowskieChorwacja
RegionChorwacja
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Extension of allocation period of the European Guarantee Fund
Podstawa prawnaContribution Agreement concluded with the European Investment Bank submitted by the first notification.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyGwarancja
BudzetCałkowity budżet: 187 500 000 000 HRK
Intensywność pomocy
Czas trwania13.6.2022 - 31.12.2022
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającegoMinistarstvo financija
pomocKatancićeva 5, 10000 Zagreb
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji22.6.2022
Numer pomocySA.103166
Państwo członkowskieWłochy
RegionWłochy
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici
Podstawa prawnaDECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 - Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRolnictwo; leśnictwo; obszary wiejskie, Rybołówstwo i akwakultura
Forma pomocyGwarancja
BudzetCałkowity budżet: 180 000 000 EUR
Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2022
Sektory gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistero delle politiche agricole Via Venti settembre
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji24.6.2022
Numer pomocySA.103289
Państwo członkowskieWłochy
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: "Decontribuzione SUD - Agevolazione contributiva per 1'occupazione in aree svantaggiate colpite dalla aggressione militare russa in Ucraina" (partial exemption from the payment of social security contribution in disadvantaged areas affected by the Russian aggression against Ukraine)
Podstawa prawnaArticle 1, paragraphs 161 to 168 of Law no. 178 of 30 December 2020 on the "Budget of the State for the financial year 2021 and multi-year budget for the three-year period 2021-2023" and the draft Circular of the National Institute for Social Security (INPS Circular).
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyObniżenie składek na ubezpieczenie społeczne
BudzetCałkowity budżet: 2 816 550 000 EUR

Budżet roczny: 2 816 550 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2022
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistero del lavoro delle Politiche sociali Via Veneto, 56 Roma 00187 - INPS

Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji12.7.2022
Numer pomocySA.103314
Państwo członkowskieBelgia
RegionVLAAMS GEWEST
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: bridge loans in the Flemish Region
Podstawa prawnaBesluit van de Vlaamse Regering over het verlenen van een overbruggingslening aan ondernemingen (Decision of the Flemish Government regarding the granting of a bridge loan for undertakings)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyPożyczka uprzywilejowana
BudzetCałkowity budżet: 300 000 000 EUR

Budżet roczny: 300 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2022
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocAgentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) Koning Albert II-laan 35, Brussels, Belgium -

Participatiemaatschappij Vlaanderen ("PMV/zLoans")

Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussels, Belgium -

Participatiemaatschappij Vlaanderen/z-Leningen ("PMV/z-Leningen NV") Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussels, Belgium

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji19.7.2022
Numer pomocySA.103464
Państwo członkowskieWłochy
RegionWłochy
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: Direct grants to companies with commercial relationships in Ukraine, Russia, and Belarus affected by the current crisis
Podstawa prawnaDecreto-Legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 2022, n. 28 - Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina ("Ukraine Decree") & Delibera del Comitato Agevolazioni del 28 aprile 2022
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, Wspieranie eksportu i umiędzynarodowienia
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 700 000 000 EUR

Budżet roczny: 700 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2022
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocComitato Agevolazioni -
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji25.7.2022
Numer pomocySA.103565
Państwo członkowskieIrlandia
RegionIrlandia
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)COVID-19: Ireland - Scheme to support Investment towards a sustainable recovery ("sustainable recovery scheme")
Podstawa prawnaIndustrial Development Act 1986
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój sektorowy, Rozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna)
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 500 000 000 EUR

Budżet roczny: 500 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2022
Sektory gospodarkiPRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, INFORMACJA I KOMUNIKACJA, DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
Nazwa i adres organu przyznającego pomocIndustrial Development Authority (IDA) Ireland

Three Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2, Ireland

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji10.8.2022
Numer pomocySA.103966
Państwo członkowskieWłochy
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: Emergency Support Scheme for Haulage Operators
Podstawa prawnaDECREE-LAW No. 50 of 17 May 2022; DECREE-LAW No. 17 of 1 March 2022
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyŚrodek mający na celu zaradzenie poważnym zakłóceniom w gospodarce
Forma pomocyKorzyść podatkowa lub zwolnienie podatkowe
BudzetCałkowity budżet: 526 545 000 EUR

Budżet roczny: 526 545 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwania1.1.2022 - 31.12.2022
Sektory gospodarkiTransport drogowy towarów
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Sustainable Infrastructure and Mobility Piazzale di Porta Pia, 1 - ROMA
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.