Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.292.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 lipca 2022 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2022/C 292/01)

Data przyjęcia decyzji9.12.2019
Numer pomocySA.54793
Państwo członkowskieBelgia
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Important Project of Common European Interest (IPCEI) on Batteries
Podstawa prawna
Rodzaj środka pomocyPomoc ad hoc

Nanocyl SA, Umicore SA/NV, Solvay SA

Cel pomocyRealizacja ważnego projektu stanowiącego przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, Badania, rozwój i innowacje
Forma pomocyPożyczka/Zaliczki zwrotne, Dotacja bezpośrednia
Budzet
Intensywność pomocy
Czas trwania
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocFlanders Innovation & Entrepreneurship - VLAIO Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel

-

Region Wallonie

Place de la Wallonie, 1, Bât 3 B-5100 JAMBES

Inne informacje
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data przyjęcia decyzji9.12.2019
Numer pomocySA.54794
Państwo członkowskieFrancja
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Important Project of Common European Interest (IPCEI) on Batteries
Podstawa prawnaDécret no 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement
Rodzaj środka pomocyPomoc ad hoc

ACC, SOLVAY SA

Cel pomocyRealizacja ważnego projektu stanowiącego przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, Badania, rozwój i innowacje
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budzet
Intensywność pomocy
Czas trwaniaOd 31.12.2019
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistère de l'économie et des finances (Direction générale des entreprises) 61 boulevard Vincent Auriol- 75013 Paris
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji9.12.2019
Numer pomocySA.54796
Państwo członkowskieSzwecja
RegionSTOCKHOLMS LAEN, VAESTRA GOETALANDS LAEN
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Important Project of Common European Interest (IPCEI) on Batteries
Podstawa prawnaRegeringsbeslut av den 28 juni 2018, N2017/05176/IFK
Rodzaj środka pomocyPomoc ad hoc

SEEL Swedish Electric Transport Laboratory AB

Cel pomocyRealizacja ważnego projektu stanowiącego przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, Badania, rozwój i innowacje
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budzet
Intensywność pomocy
Czas trwania9.12.2019 - 31.12.2022
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocStatens Energimyndghet

Box 310, 631 04, Eskilstuna

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji9.12.2019
Numer pomocySA.54801
Państwo członkowskieNiemcy
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Important Project of Common European Interest (IPCEI) on Batteries
Podstawa prawnaBundeshaushaltsordnung; Bekanntmachung des Interessensbekundungsverfahrens zur geplanten Förderung im Bereich der industriellen Fertigung für mobile und stationäre Energiespeicher (Batteriezellfertigung)
Rodzaj środka pomocyPomoc ad hoc

ACC, BASF SE, BMW AG, Umicore SA/NV, VARTA AG

Cel pomocyRealizacja ważnego projektu stanowiącego przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, Badania, rozwój i innowacje
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budzet
Intensywność pomocy
Czas trwaniaOd 1.12.2019
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocFederal Ministry for Economic Affairs and Energy

Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 11019 Berlin, Germany

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji9.12.2019
Numer pomocySA.54806
Państwo członkowskieWłochy
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Important Project of Common European Interest (IPCEI) on Batteries
Podstawa prawnaLegge di bilancio 2020
Rodzaj środka pomocyPomoc ad hoc

Endurance SpA, Enel X Srl, Fib Srl

Kaitek Srl e Solvay SpA

Cel pomocyRealizacja ważnego projektu stanowiącego przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, Badania, rozwój i innowacje
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budzet
Intensywność pomocy
Czas trwaniaOd 1.1.2020
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistero dello sviluppo economico Via Veneto 33
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji9.12.2019
Numer pomocySA.54808
Państwo członkowskiePolska
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Important Project of Common European Interest (IPCEI) on Batteries
Podstawa prawna
Rodzaj środka pomocyPomoc ad hoc

Elemental Holding SA, Eneris Grupa, Umicore SA/NV

Cel pomocyRealizacja ważnego projektu stanowiącego przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, Badania, rozwój i innowacje
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Pożyczka uprzywilejowana
Budzet
Intensywność pomocy
Czas trwania
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Entrepreneurship and Technology Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, Poland
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji9.12.2019
Numer pomocySA.54809
Państwo członkowskieFinlandia
RegionMANNER-SUOMI
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Important Project of Common European Interest (IPCEI) on Batteries
Podstawa prawnaImportant project of Common European Interest (IPCEI) on Batteries
Rodzaj środka pomocyPomoc ad hoc

BASF Battery Materials Finland Oy, Fortum Waste Solutions Oy, Keliber Oy, Terrafame Oy

Cel pomocyRealizacja ważnego projektu stanowiącego przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, Badania, rozwój i innowacje
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budzet
Intensywność pomocy
Czas trwaniaOd 2.3.2020
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocAri Gronroos

Business Finland, Porkkalankatu 1, Helsinki

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji24.6.2021
Numer pomocySA.61709
Państwo członkowskieBelgia
RegionREGION WALLONNE
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Air Belgium SA
Podstawa prawnaLaw of 2 April 1962 on the "Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement", modified by the law of 26 August 2006 on the merger of the Société fédérale d'Investissement and the Société fédérale de Participations
Rodzaj środka pomocyPomoc ad hoc Air Belgium SA
Cel pomocyOdszkodowania za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi
Forma pomocyInstrumenty kapitałowe
BudzetCałkowity budżet: 4 800 000 EUR

Budżet roczny: 0 EUR

Intensywność pomocy100,0 %
Czas trwaniaOd 22.1.2021
Sektory gospodarkiTransport lotniczy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocSociété wallonne de gestion et de participations (SOGEPA) Société Régionale d'Investissement de Wallonie (SRIW) Société Fédérale de Participations et d'Investissements (SFPI)

-

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji11.3.2022
Numer pomocySA.63666
Państwo członkowskieNiemcy
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Germany - Restructuring of Flughafen Friedrichshafen
Podstawa prawnadecision of the Municipal Assembly of the city Friedrichshafen, (ii) decision of the Assembly of the administrative district Bodenseekreis, (iii) State budget of the budgetary year 2020/21 for the Land Baden-Württemberg, (iv) decision of Technische Werke Friedrichshafen
Rodzaj środka pomocyPomoc ad hoc

Flughafen Friedrichshafen GmbH

Cel pomocyRestrukturyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Umorzenie długu
Budzet
Intensywność pomocy50,0 %
Czas trwania
Sektory gospodarkiTransport lotniczy pasażerski
Nazwa i adres organu przyznającego pomocNA

NA

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji24.5.2022
Numer pomocySA.101755
Państwo członkowskieŁotwa
RegionŁotwa
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)COVID-19: Second damage compensation for airBaltic
Podstawa prawnaOrder of the Cabinet of Ministers No. 588 "On the increase of the share capital of the joint stock company Air Baltic Corporation", Riga, of 23 August 2021 (protocol No. 56 § 62) (see Annex 5)
Rodzaj środka pomocyPomoc ad hoc

Air Baltic Corporation AS

Cel pomocyOdszkodowania za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi
Forma pomocyInne formy pozyskiwania kapitału
BudzetCałkowity budżet: 11 600 000 EUR

Budżet roczny: 11 600 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniaOd 24.5.2022
Sektory gospodarkiTransport lotniczy pasażerski
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Transport of the Republic of Latvia Gogola street 3, Riga, LV-1743.
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji28.6.2022
Numer pomocySA.101802
Państwo członkowskieNiderlandy
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)COVID-19: Aid to fireworks sector 2
Podstawa prawnaTijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod Covid-19 opslag en vervoer 2
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyOdszkodowania za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 16 000 000 EUR

Budżet roczny: 16 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 1.1.2023
Sektory gospodarkiSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag, Nederland

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji27.6.2022
Numer pomocySA.102488
Państwo członkowskieChorwacja
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Program financiranja nakladništva 2014. - 2016 i produljenje za radzobje 2023-2028
Podstawa prawnaZakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnik o izboru i utvrdivanju programa javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 55/2016), Zakon o kulturnim vijećima ("Narodne novine", broj 48/2004, 44/2009, 68/2013) te Zakon o elektroničkim medijima ("Narodne novine11, broj 111/2021)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyKultura
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 180 000 000 HRK

Budżet roczny: 30 000 000 HRK

Intensywność pomocy100,0 %
Czas trwania1.1.2023 - 31.12.2028
Sektory gospodarkiWydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistarstvo kulture i medija

Runjaninova 2, Zagreb, Croatia

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji20.6.2022
Numer pomocySA.103089
Państwo członkowskieWęgry
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: Hungarian umbrella scheme to support companies in context of Russia's invasion of Ukraine
Podstawa prawnaSeveral acts, decrees ad term sheets of funds
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Pożyczka uprzywilejowana, Instrumenty kapitałowe, Inne formy korzyści podatkowych
BudzetCałkowity budżet: 442 370 000 000 HUF

Budżet roczny: 442 370 000 000 HUF

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2022
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry for Technology and Innovation, Ministry of Finance, Ministry of Justice, Ministry of Agriculture, Ministry of Human Capacities, Cabinet Office of the Prime Minister, Kecskemét Enterprise Development Fund, Kecskemét Urban Development Fund, Hungarian Export-Import Bank, managing authorities of Hungarian Operational Programmes (Ministry of Finance, Ministry for Innovation and Technology, Ministry of Human Capacities, Ministry of Agriculture, Cabinet Office of the Prime Minister and their legal success 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji7.7.2022
Numer pomocySA.103122
Państwo członkowskieWłochy
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)COVID-19: Exemption from the contribution paid by employers
Podstawa prawnaEsonero dal contributo addizionale
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyInne formy korzyści podatkowych
BudzetCałkowity budżet: 104 700 000 EUR

Budżet roczny: 104 700 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 30.6.2022
Sektory gospodarkiDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ, Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI, TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Nazwa i adres organu przyznającego pomocIstituto Nazionale della Previdenza Sociale via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji14.7.2022
Numer pomocySA.103348
Państwo członkowskieNiemcy
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Temporary cost containment of natural gas and electricity price increases
Podstawa prawnaRichtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zur temporären Kostendämpfung des Erdgas- und Strompreisanstiegs
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudzetCałkowity budżet: 5 000 000 000 EUR

Budżet roczny: 5 000 000 000 EUR

Intensywność pomocy70,0 %
Czas trwania1.2.2022 - 30.9.2022
Sektory gospodarkiGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Nazwa i adres organu przyznającego pomocBundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, z.Hd. Herrn Hermann Runte Frankfurter Str. 29-35, 65760 Eschborn
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji14.7.2022
Numer pomocySA.103350
Państwo członkowskieEstonia
RegionEstonia
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Ukraine crisis loan guarantee scheme for small and medium-sized enterprises (including micro-enterprises) and large enterprises by Rural Development Foundation
Podstawa prawnaMaaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus § 4 ja § 8 (RT I, 2.6.2021, 20); Kalandusturu korraldamise seadus § 37 lg 3 (RT I, 2.6.2021, 19)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyGwarancja
BudzetCałkowity budżet: 15 000 000 EUR

Budżet roczny: 15 000 000 EUR

Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2022
Sektory gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMaaelu Edendamise Sihtasutus (Rural Development Foundation) Oru 21, 71003 Viljandi
Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji15.7.2022
Numer pomocySA.103386
Państwo członkowskieFinlandia
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: Guarantee and subsidised loan scheme
Podstawa prawnaAct on the State-Owned Specialised Financing Company, 443/1998, Act on Credits, Guarantees and Capital Investments provides by the State-Owned Specialised Financing Company 445/1998, Act on the State's Export Credit Guarantees, 422/2001
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyPożyczka uprzywilejowana, Gwarancja
BudzetCałkowity budżet: 2 000 000 000 EUR
Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2022
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocFinnvera Plc

Porkkalankatu 1, 0010 Helsinki

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji12.7.2022
Numer pomocySA.103548
Państwo członkowskieFrancja
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)TCF: Modification du régime SA.102783 (2022/N)
Podstawa prawnaInstruction ministérielle dédiée aux prises en charge exceptionnelles de cotisations sociales en faveur des entreprises du secteur de l'agriculture, de la forêt, de travaux agricoles ou forestiers et de l'aquaculture fortement affectées par les conséquences de l'agression de la Russie contre l'Ukraine
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyZaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Forma pomocyObniżenie składek na ubezpieczenie społeczne
Budzet
Intensywność pomocy
Czas trwaniado 31.12.2022
Sektory gospodarkiUprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową, Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
Nazwa i adres organu przyznającego pomocOrganismes de sécurité sociale compétents

19, rue de Paris CS 50070 93013 BOBIGNY Cedex

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.