Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.346.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 października 2020 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 346/01)

(Dz.U.UE C z dnia 16 października 2020 r.)

Data przyjęcia decyzji7.8.2020
Numer pomocySA.56832 (2020/N)
Państwo członkowskieChorwacja
RegionJadranska HrvatskaArtykuł 107 ust. 3 lit. a)
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Sixth amendment to the concession agreement relating to the Istrian Y Motorway (sub-phase 2B2-1: section "Vranja interchange to the Ucka tunnel/Kvarner portal")
Podstawa prawna-
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualnaBina-Istra d.d.
Cel pomocy-
Forma pomocyDotacja/Dotacja na spłatę odsetek
Budżet-
Intensywność pomocy-
Czas trwania-
Sektory gospodarkiRoboty związane z budową dróg i autostrad
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of the Sea, Transport and Infrastructure Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji3.7.2020
Numer pomocySA.56943 (2020/N)
Państwo członkowskieŁotwa
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Recapitalization of Air Baltic - Latvia - Covid 19
Podstawa prawnaThe legal basis for the measure is the governmental Order no 256 of 8 May 2020 to subscribe to a capital increase of up to EUR 250 million.
Rodzaj środka pomocypomoc ad hocAir Baltic
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocyInne formy pozyskiwania kapitału - The measure comprises a State capital increase of EUR 250 million.
BudżetCałkowity budżet: EUR 250 (w mln)
Intensywność pomocy%
Czas trwaniaOd 1.7.2020
Sektory gospodarkiTransport lotniczy pasażerski
Nazwa i adres organu przyznającego pomocThe granting authority is the Government of Latvia. The Ministry of Transport will be the authority administering the measure.
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji6.7.2020
Numer pomocySA.57539 (2020/N)
Państwo członkowskieAustria
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)COVID-19 - Aid to Austrian Airlines
Podstawa prawnaOrdinance issued by the Federal Minister of Finance under Section 3b(3) of the ABBAG Act.
Rodzaj środka pomocypomoc ad hocAustrian Airlines
Cel pomocyOdszkodowania za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 150 (w mln)
Intensywność pomocy%
Czas trwaniaOd 1.7.2020
Sektory gospodarkiTransport lotniczy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocThe measure will be managed by the COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH ("COFAG"), a federal agency of Austria.
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji11.8.2020
Numer pomocySA.57586 (2020/N)
Państwo członkowskieEstonia
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Estonia COVID19 - Recapitalisation and Subsidised Interest Loan for Nordica
Podstawa prawna1) The Estonian State Assets Act, which provides the framework for the operation and procedures of state-owned companies

2) The Government Decision of the Republic of Estonia, which will be published following the Commission's approval of the measure and will authorise the Minister for Economic Affairs and Communication to proceed with the share capital increase and the loan

3) The State Budget Act, which enables the state to grant a loan to a company in which it has a majority interest.

Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualnaNordic Aviation Group AS
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocyInstrumenty kapitałowe, Dotacja na spłatę odsetek
BudżetCałkowity budżet: EUR 30 (w mln)

Budżet roczny: EUR 30 (w mln)

Intensywność pomocy%
Czas trwaniado 30.6.2021
Sektory gospodarkiTransport lotniczy pasażerski
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Economic Affairs and Communications Suur-Ameerika 1, Tallinn, 10122
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji28.9.2020
Numer pomocySA.58659 (2020/N)
Państwo członkowskieSzwecja
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Sweden COVID-19: Amendment to SA.56860 - Prolongation of the period of the State loan guarantee scheme.
Podstawa prawnaExtra ändringsbudget 2020 - kreditgarantier för lan till företag (prop. 2019/20:142), Regeringsbeslut med uppdrag till Riksgäldskontoret om att förbereda och verkställa ett statligt garantiprogram för företag (N2020/0771/EIN)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocy-
Budżet-
Intensywność pomocy-
Czas trwania1.10.2020 - 31.12.2020
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocRiksgaldskontoret
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji25.9.2020
Numer pomocySA.58684 (2020/N)
Państwo członkowskieDania
RegionDANMARK-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Adjustment of SA.57164 - COVID-19- Loan schemes for companies in their early stage and companies in the venture segment to match with private investments.
Podstawa prawnaAktstk. 304 Aktstykke om udvidelse af COVID-19-matchfinansieringsordningen til venturevirksomheder
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyMŚP, Finansowanie ryzyka
Forma pomocyKredyt preferencyjny
BudżetCałkowity budżet: DKK 1 060 (w mln)

Budżet roczny: DKK 1 060 (w mln)

Intensywność pomocy-
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocErhvervsministeriet

Slotsholmsgade 12, K0benhavn

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji5.10.2020
Numer pomocySA.58690 (2020/N)
Państwo członkowskieSzwecja
Region
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)COVID-19: Prolongation of SA.57051 - Aid for cancelled or postponed cultural events
Podstawa prawnaFörordning om ändring i förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy -
Cel pomocyOdszkodowania za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi
Forma pomocyDotacja/Dotacja na spłatę odsetek
BudżetCałkowity budżet: SEK 600 (w mln)
Intensywność pomocy75 %
Czas trwania-
Sektory gospodarkiDziałalność związana z produkcją filmów; nagrań wideo; programów telewizyjnych; nagrań dźwiękowych i muzycznych
Nazwa i adres organu przyznającego pomocState's Cultural Council.

Swedish Film Institute

Box 27215, 102 53 Stockholm.

Box 271 26, 102 52 Stockholm

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji1.10.2020
Numer pomocySA.58718 (2020/N)
Państwo członkowskieWęgry
RegionHungary-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)COVID-19. First amendment of scheme SA.58202 regarding COVID-19 related research, development and production support
Podstawa prawnaAmendment to Government Decree 255/2014 (X. 10.) on State aid rules concerning the financial resources allocated to the 2014-2020 period
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: HUF 35 000 (w mln) Budżet roczny: HUF 35 000 (w mln)
Intensywność pomocy100 %

Czas trwania

do 31.12.2020

Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Finance (Pénzugymmisztérium) 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.