Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.381.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 listopada 2019 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres Załącznika I Traktatu)

(2019/C 381/02)

(Dz.U.UE C z dnia 8 listopada 2019 r.)

Data przyjęcia decyzji18.09.2019
Numer pomocySA.54287 (2019/N)
Państwo członkowskieRepublika Czeska
RegionCzech Republic-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou
Podstawa prawnaZákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro příslušný rok na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: CZK 1 000 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2024
Sektory gospodarkiUprawy rolne inne niż wieloletnie; pozostałe
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo zemědělství Těšnov 17, 11000 Praha
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.