Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.194.8

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 czerwca 2019 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres Załącznika I Traktatu)

(2019/C 194/02)

(Dz.U.UE C z dnia 7 czerwca 2019 r.)

Data przyjęcia decyzji09.04.2019
Numer pomocySA.52268 (2018/N)
Państwo członkowskieSłowenia
RegionSlovenia-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Pomoč za sodelovanje v gozdarskem sektorju PRP 2014-2020
Podstawa prawnaUredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na współpracę w sektorze leśnym
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 1.498 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiLeśnictwo i pozyskiwanie drewna
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji16.04.2019
Numer pomocySA.53290 (2019/N)
Państwo członkowskieWłochy
RegionSARDEGNA-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Programma di interventi per l'ammodernamento del comparto serricolo
Podstawa prawnaDGR N. 59/29 del 04.12.2018, integrata dal decreto 689/DecA/18 del 20.03.2019
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych związane z produkcją podstawową produktów rolnych
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 2 (w mln)
Intensywność pomocy60 %
Czas trwaniado 31.12.2022
Sektory gospodarkiUprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ASSESSORATO AGRICOLTURA Via Pessagno 4- CAGLIARI
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji09.04.2019
Numer pomocySA.53369 (2019/N)
Państwo członkowskiePortugalia
RegionMADEIRAArtykuł 107 ust. 3 lit. a)
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Submedida 2.3. - Apoio à formação de conselheiros
Podstawa prawnaPortaria n.o 497/2018
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na przekazywanie wiedzy i działania informacyjne na obszarach wiejskich
Forma pomocyUsługi dotowane
BudżetCałkowity budżet: EUR 0.4 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocAutoridade de Gestão do PRODERAM 2020

Rua do Aljube no 49, Edifício Funchal 9000-067 Funchal

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.