Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.61.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 61/01)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lutego 2019 r.)

Data przyjęcia decyzji08.01.2019
Numer pomocySA.45765 (2018/NN)
Państwo członkowskieLitwa
RegionLithuania-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Support to power plants producing electricity from renewable energy sources
Podstawa prawnaLaw on Energy of the Republic of Lithuania No IX-884 adopted on 16-05-2002 and its subsequent amendments;

Law on Electricity of the Republic of Lithuania No VIII-1881 adopted on 20-07-2000 and its subsequent amendments.

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyEnergia odnawialna, Ochrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Pozostałe - See attachment
BudżetCałkowity budżet: EUR 318.34 (w mln) Budżet roczny: EUR 74.77 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwania12.05.2011 - 31.07.2015
Sektory gospodarkiWytwarzanie energii elektrycznej
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Energy of the Republic of Lithuania Gedimino av. 38, LT-01104, Vilnius, Lithuania
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji14.09.2018
Numer pomocySA.46491 (2016/FC)
Państwo członkowskieNiderlandy
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Potentiële staatssteun - Supermarkt in Meerssen
Podstawa prawna-
Rodzaj środka pomocy--
Cel pomocy-
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budżet-
Intensywność pomocy-
Czas trwania-
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc-
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji17.12.2018
Numer pomocySA.48570 (2018/N)
Państwo członkowskieWłochy
RegionITALIA-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Incentivi fiscali all'investimento in start up e PMI innovative
Podstawa prawnaIncentivi fiscali all'investimento in PMI innovative
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyFinansowanie ryzyka, MŚP
Forma pomocyOdliczenie od podatku, Zmniejszenie podstawy opodatkowania
BudżetCałkowity budżet: EUR 302 (w mln) Budżet roczny: EUR 34 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwaniado 31.12.2025
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistero dello Sviluppo Economico Via Veneto 33 - 00187 Roma I
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji06.04.2018
Numer pomocySA.49469 (2018/N)
Państwo członkowskieFrancja
RegionFRANCE-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Compensation de la mission d'aménagement du territoire en faveur de La Poste pour la période 2018-2022
Podstawa prawna- Loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom

- Article 1635 sexies du Code général des impôts

- Décret no 2011-849, du 18 juillet 2011, précisant la méthode de calcul du coût net du maillage complémentaire permettant à La Poste d'assurer sa mission d'aménagement du territoire

- Contrat d'entreprise 2018-2022 entre l'État et La Poste

Rodzaj środka pomocypomoc ad hocLa Poste
Cel pomocyUsługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym
Forma pomocyOdliczenie od podatku
BudżetCałkowity budżet: EUR 903 (w mln) Budżet roczny: EUR 185 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwania31.12.2017 - 31.12.2022
Sektory gospodarkiDziałalność pocztowa i kurierska
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDirection générale des entreprises - Ministère de l'Économie 61 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji08.01.2019
Numer pomocySA.50484 (2018/N)
Państwo członkowskieLitwa
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Support scheme to energy intensive users
Podstawa prawnaLaw of the Republic of Lithuania on Electrical Energy No VIII-1881 of 20 July

2000

Law No XIII-1456 of 30 June 2018 amending the Law on Electrical Energy

Resolution of the Government of the Republic of Lithuania No 916 of 18 July

2012

Resolution of the Government of the Republic of Lithuania No 1157 of

19 September 2012

Resolution of the NCECP No 03-279 of 28 September 2012

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój sektorowy, Efektywność energetyczna
Forma pomocyPozostałe - Reduction in funding for support of energy from RES
BudżetCałkowity budżet: EUR 300 (w mln) Budżet roczny: EUR 30 (w mln)
Intensywność pomocy%
Czas trwania01.01.2019 - 31.12.2028
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Energy of the Republic of Lithuania Gedimino av. 38, LT-01104, Vilnius, Lithuania
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji08.11.2018
Numer pomocySA.51023 (2018/N)
Państwo członkowskieBułgaria
RegionBulgaria-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)State aid for the implementation of Gas Interconnector Greece-Bulgaria.
Podstawa prawna- Decision of the Council of Ministers of Bulgaria No 664/19.09.2018 on the amendment of the Operational Programme "Innovation and Competitive-ness" which includes the OPIC-grant for the project.

- Protocol Decision of the Meeting of the Council of Ministers of Bulgaria No 36/12.09.2018 on the approval of the Head of Terms for the intergovernmental tax agreement between Bulgaria and the Hellenic Republic.

- Article 71 of the 2018 National Budget Act of Bulgaria which includes the issuance of the State guarantee for the financing of the IGB.

- Heads of Terms on the intergovernmental tax agreement between Bulgaria and the Hellenic Republic.

Rodzaj środka pomocypomoc ad hocGas Interconnector Greece Bulgaria (ICGB AD)
Cel pomocyInfrastruktura energetyczna, Realizacja istotnego projektu we wspólnym interesie europejskim
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Inny rodzaj ulgi podatkowej, Gwarancja
BudżetCałkowity budżet: BGN 199.486 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwania01.01.2019 - 31.12.2045
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of energy

София 1042 Триадица 8

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji08.11.2018
Numer pomocySA.52049 (2018/N)
Państwo członkowskieGrecja
RegionANATOLIKI MAKEDONIA, THRAKI-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)State aid for the realisation of Gas Interconnector Greece-Bulgaria
Podstawa prawna- Heads of Terms on the intergovernmental tax agreement between Bulgaria and the Hellenic Republic

- Intergovernmental Agreement (to be signed between Greece and Bulgaria and ratified by the Parliament)

Rodzaj środka pomocypomoc ad hocICGB AD Natural Gas Interconnector Greece Bulgaria (ICGB AD)
Cel pomocyInfrastruktura energetyczna, Realizacja istotnego projektu we wspólnym interesie europejskim
Forma pomocyInny rodzaj ulgi podatkowej
Budżet-
Intensywność pomocy-
Czas trwania01.01.2019 - 31.12.2045
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Finance Nikis 5-7, Athens
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji08.11.2018
Numer pomocySA.52132 (2018/N)
Państwo członkowskieIrlandia
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Eighth prolongation of the Credit Union restructuring and stabilisation scheme
Podstawa prawnaCredit Union and Cooperation with Overseas Regulators Act 2012
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocy-
Budżet-
Intensywność pomocy-
Czas trwania01.11.2018 - 30.04.2019
Sektory gospodarkiFinansowa działalność usługowa; z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinister for Finance

Government Buildings, Merrion Street, Dublin 2, Ireland

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji07.12.2018
Numer pomocySA.52174 (2018/N)
Państwo członkowskieNiderlandy
RegionNOORD-HOLLAND-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)NL_BZK_CSDO OCAP CO2 B.V. "De Kwakel"
Podstawa prawnaAlgemene wet bestuursrecht, art. 4:23, lid 3, onder c, Awb en Algemene subsidieverordening Noord-Holland
Rodzaj środka pomocypomoc ad hoc
Cel pomocyEfektywność energetyczna, Ochrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 4 (w mln) Budżet roczny: EUR 4 (w mln)
Intensywność pomocy14,8 %
Czas trwaniaOd 16.12.2018
Sektory gospodarkiTransport rurociągowy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocGedeputeerde Staten van Noord-Holland Postbus 3007 2001 DA Haarlem Nederland
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji16.11.2018
Numer pomocySA.52175 (2018/N)
Państwo członkowskieIrlandia
RegionIRELAND-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)14th prolongation of the Credit Union Resolution Scheme 2018-2019
Podstawa prawnaCentral Bank and Credit Institutions (Resolution) Act 2011
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Gwarancja, Pozostałe - The recoupable funding will be provided by the Minister for Finance from State Resources Please see attached notification
BudżetCałkowity budżet: EUR 500 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwania01.12.2018 - 31.05.2019
Sektory gospodarkiDZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
Nazwa i adres organu przyznającego pomocThe Minister, acting on behalf of the Government, in accordance with the

Central Bank and Credit Institutions (Resolution) Act 2011.

Department of Finance, Government Building. Merrion Street, Dublin 2, Ireland

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.