Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.52.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 lutego 2019 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres Załącznika I Traktatu)

(2019/C 52/02)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lutego 2019 r.)

Data przyjęcia decyzji08.11.2018
Numer pomocySA.51717 (2018/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionRHEINLAND-PFALZ-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Rheinland-Pfalz: Förderung zum Aufbau von Holzvermarktungsstrukturen
Podstawa prawnaVerwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und

Forsten "Förderung zum Aufbau von Holzvermarktungssstrukturen" (Entwurf)

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Landestariftreuegesetz (LTTG)

Landeshaushaltsordnung (LHO) von Rheinland-Pfalz

Landeswaldgesetzes (LWaldG)

Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG)

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na współpracę w sektorze leśnym, Pomoc na rozpoczynanie działalności dla grup i organizacji producentów w sektorze leśnym
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Usługi dotowane
BudżetCałkowity budżet: EUR 17.8 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2025
Sektory gospodarkiGospodarka leśna i pozostała działalność leśna; z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, Abteilung 5 Kaiser Friedrich Straße 1, D-55116 Mainz
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji26.11.2018
Numer pomocySA.51731 (2018/N)
Państwo członkowskieSłowenia
RegionSlovenia -
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Promocija in informiranje o kmetijskih proizvodih v sektorju sadja
Podstawa prawnaOdredba o Programu promocije sektorja sadja za obdobje od 2018 do 2020

Uredba o določitvi višine in začetku plačevanja obveznega prispevka za

promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in

predelave sadja

Odredba o vključitvi sektorja sadja v program promocije

Pravilnik o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost«

Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP)

Strateški načrt promocije kmetijskih in živilskih proizvodov 2013-2018

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy -
Cel pomocyPomoc na środki promocyjne dotyczące produktów rolnych
Forma pomocyUsługi dotowane
BudżetCałkowity budżet: EUR 0.957 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2021
Sektory gospodarkiUprawa roślin wieloletnich
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.