Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.40.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres Załącznika I Traktatu)

(2019/C 40/02)

(Dz.U.UE C z dnia 1 lutego 2019 r.)

Data przyjęcia decyzji16.11.2018
Numer pomocySA.51683 (2018/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionBAYERN-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Bayern: Förderung von Maßnahmen zur Erhaltung gefährdeter einheimischer landwirtschaftlicher Nutztierrassen 2019
Podstawa prawnaBayern: Förderung gefährdeter einheimischer Nutztierrassen 2019
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 2.4 (w mln) Budżet roczny: EUR 0.8 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2021
Sektory gospodarkiChów i hodowla zwierząt
Nazwa i adres organu przyznającego pomocBayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Kompetenzzentrum Förderprogramme Heinrich-Rockstroh-Str. 10, 95615 Marktredwitz
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.