Dz.U.UE.C.2019.40.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 40/01)

(Dz.U.UE C z dnia 1 lutego 2019 r.)

Data przyjęcia decyzji12.12.2018
Numer pomocySA.47258 (2017/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionDEUTSCHLAND-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen für Ausgleichszahlungen an Sendernetzbetreiber des terrestrischen Fernsehrundfunks für aus der Umwidmung der Frequenzen im Frequenzbereich 694 bis 790 MHz resultierende Umstellungskosten (RL-UmstKoRuFu700)
Podstawa prawnaRichtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen für Ausgleichszahlungen an Sendernetzbetreiber des terrestrischen Fernsehrundfunks für aus der Umwidmung der Frequenzen im Frequenzbereich 694 bis 790 MHz resultierende Umstellungskosten (RL-UmstKoRuFu700)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój sektorowy
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 50 (w mln) Budżet roczny: EUR 25 (w mln)
Intensywność pomocy85 %
Czas trwaniado 31.12.2019
Sektory gospodarkiDziałalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej; z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Nazwa i adres organu przyznającego pomocBundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Rerferat DG12, Heike

Riegner)

Robert-Schuman-Platz 1, 53175 Bonn

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji10.12.2018
Numer pomocySA.48949 (2018/N-2)
Państwo członkowskieSłowenia
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Podaljšanje sheme Slovenian Tonnage Tax
Podstawa prawnaZakon o davku na tonažo (Uradni list RS, št. 97/09, uradno prečiščeno besedilo)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój sektorowy, Szkolenia
Forma pomocyKorzyść podatkowa lub zwolnienie podatkowe
BudżetCałkowity budżet: EUR 35.2 (w mln) Budżet roczny: EUR 3.52 (w mln)
Intensywność pomocy%
Czas trwaniaOd 01.01.2019
Sektory gospodarkiTransport morski i wodny przybrzeżny pasażerski, Transport morski i wodny przybrzeżny towarów
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistrstvo za finance (Finančna uprava RS) Župančičeva 3
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji19.10.2018
Numer pomocySA.50233 (2018/N)
Państwo członkowskieGrecja
RegionSTEREA ELLADA-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)State aid for the construction of Lamia-Xiniada section of the E65 Motorway
Podstawa prawnaMinisterial decision 12263 of 16/12/2016
Rodzaj środka pomocypomoc ad hocKentriki Odos SA. (joint venure of Cintra S. A./Ferrovial S.A. and GEK TERNA)
Cel pomocyRozwój sektorowy
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 305.735 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwania-
Sektory gospodarkiBUDOWNICTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΚΟΝΙΑΡΗ 15 11471 ΑΘΗΝΑ
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji06.07.2018
Numer pomocySA.51097 (2018/N)
Państwo członkowskieLuksemburg
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Loi instaurant un régime d'aide dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012
Podstawa prawnaLoi instaurant un régime d'aide dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyOchrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 60 (w mln) Budżet roczny: EUR 15 (w mln)
Intensywność pomocy80 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistère de l'Economie

19-21, boulevard Royal L-2449 Luxembourg

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji27.09.2018
Numer pomocySA.51306 (2018/N)
Państwo członkowskieBelgia
RegionBELGIQUE-BELGIE-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Individual aid to 3 offshore windfarm projects (Mermaid, Seastar and Northwester2)
Podstawa prawnaLoi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité Arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualnaMermaid THV Seastar NV Northwester2 NV
Cel pomocyEnergia odnawialna
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 3 563.311 (w mln) Budżet roczny: EUR 205.8824 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwania-
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocCommissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas ("CREG") / Elia Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussels Belgium (CREG) / Keizerslaan 20, 1000 Brussels Belgium (Elia).
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji06.12.2018
Numer pomocySA.52481 (2018/N)
Państwo członkowskiePolska
Region- -
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Nineteenth prolongation of the Polish bank guarantee scheme
Podstawa prawnaUstawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Panstwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. Nr 39, poz. 308 ze zm.)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy -
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocyGwarancja
BudżetCałkowity budżet: PLN 160 000 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwania01.12.2018 - 31.05.2019
Sektory gospodarkiDZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.