Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.14.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 stycznia 2019 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 14/01)

(Dz.U.UE C z dnia 11 stycznia 2019 r.)

Data przyjęcia decyzji31.10.2018
Numer pomocySA.44678 (2018/N)
Państwo członkowskieLitwa
RegionLithuania-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Modification of aid for LNG Terminal in Lithuania
Podstawa prawnaThe Law on Energy of the Republic of Lithuania No. IX-884 adopted on 16-05-2002;

The Law on Liquefied Natural Gas Terminal No. XI-2053 adopted on 12-06-2012;

The Law on the Amendment of Articles 2, 5 and 11 of the Law on Liquefied Natural Gas Terminal No XI-2053 adopted on 15-11-2015, number of the law XII-2036;

The Government Resolution of 7 November 2012 No 1354 "On the Order of Natural Gas supply diversification approval" amendment adopted on 2 December 2015, number of law 1224;

The National Control Commission for Prices and Energy Resolution No O3-367 of 13 September 2013 No O3-654 "On the approval of methodology of fixing state-regulated prices in the natural gas sector" amendments adopted on 18 December 2015, number of the law O3-654;

The order of the Minister of Energy of 10 February 2014 No 1-20 "On UAB LITGAS awarding as the Designated Supplier".

Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualnaUAB LITGAS
Cel pomocyUsługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, Infrastruktura energetyczna
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 277 (w mln) Budżet roczny: EUR 31 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwania01.01.2016 - 31.12.2024
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Energy of the Republic of Lithuania (hereinafter - the "Ministry"). Gedimino av. 38, LT-01104, Vilnius, Lithuania
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji26.07.2018
Numer pomocySA.46874 (2017/N)
Państwo członkowskieFrancja
RegionMANCHE-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Projet de ferme pilote hydrolienne Normandie Hydro (Raz Blanchard)
Podstawa prawnaProgramme des investissements d'avenir: Loi rectificative des finances publiques no 2013-1278 et la convention du 15 décembre 2014 entre l'État et l'ADEME relative à l'action "Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique" / article L-314-1 du code de l'énergie pour le contrat de rachat
Rodzaj środka pomocypomoc ad hocOpenHydro Technologie France S.A.S. et Parc Hydrolien Normandie Hydro S.A.S.
Cel pomocyEnergia odnawialna, Badania, rozwój i innowacje
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Zaliczki zwrotne
BudżetCałkowity budżet: EUR 83.2733 (w mln)
Intensywność pomocy50 %
Czas trwania-
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocAgence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) 20, avenue du Grésillé BP 90406 49004 Angers Cedex 01
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji03.12.2018
Numer pomocySA.49554 (2018/N)
Państwo członkowskieCypr
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Cypriot scheme for non-performing loans collateralized with primary residences (Estia)
Podstawa prawna-
Rodzaj środka pomocyProgram pomocyBanks and NPE management companies in Cyprus
Cel pomocyMŚP, Wsparcie społeczne dla indywidualnych konsumentów
Forma pomocyDotacja/Dotacja na spłatę odsetek
BudżetCałkowity budżet: EUR 815 (w mln) Budżet roczny: EUR 33 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwania-
Sektory gospodarkiFinansowa działalność usługowa; z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Finance 1439 Nicosia - Cyprus
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji09.11.2018
Numer pomocySA.50217 (2018/N)
Państwo członkowskieSzwecja
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Sveriges Ekobonussystem
Podstawa prawna8 kap. 7 § regeringsformen
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyOchrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: SEK 150 (w mln) Budżet roczny: SEK 50 (w mln)
Intensywność pomocy30 %
Czas trwania09.11.2018 - 31.12.2020
Sektory gospodarkiTransport morski i wodny przybrzeżny towarów, Transport wodny śródlądowy towarów
Nazwa i adres organu przyznającego pomocTrafikverket 781 89 Borlänge
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji13.08.2018
Numer pomocySA.50305 (2018/N)
Państwo członkowskiePolska
RegionMazowieckie-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Wsparcie w formie świadectw pochodzenia z kogeneracji dla PKN ORLEN S.A. w odniesieniu do energii elektrycznej wytwarzanej w CCGT Płock.
Podstawa prawnaUstawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.)
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualnaPolski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Cel pomocyEfektywność energetyczna, Ochrona środowiska
Forma pomocyPozostałe
Budżet-
Intensywność pomocy-
Czas trwania13.08.2018 - 31.12.2018
Sektory gospodarkiWytwarzanie energii elektrycznej, Zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Nazwa i adres organu przyznającego pomocUrząd Regulacji Energetyki

Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji06.07.2018
Numer pomocySA.50877 (2018/N)
Państwo członkowskieSłowacja
RegionBratislavský, Východné Slovensko, Západné Slovensko, Stredné Slovensko-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Úľava z platby Odvodu do jadrového fondu
Podstawa prawna1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi; 2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2013 Z. z.; 3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/ 2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi; 4. Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyOchrona środowiska
Forma pomocyPozostałe
BudżetCałkowity budżet: EUR 193 (w mln) Budżet roczny: EUR 8.8 (w mln)
Intensywność pomocy75 %
Czas trwania01.01.2019 - 31.12.2028
Sektory gospodarkiWytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, Produkcja surówki żelazostopów; żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych, Produkcja aluminium
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo hospodárstva SR Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji14.11.2018
Numer pomocySA.51450 (2018/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionDEUTSCHLAND-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Förderrichtlinie für die Nachrüstung von Diesel-Bussen der Schadstoffklassen

Euro III, IV, V und EEV

im Öffentlichen Personennahverkehr

Podstawa prawna§ § 23, 44 BHO
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyOchrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 107 (w mln) Budżet roczny: EUR 36 (w mln)
Intensywność pomocy80 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiTransport lądowy pasażerski miejski i podmiejski
Nazwa i adres organu przyznającego pomocBundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen Schlossplatz 9, 26603 Aurich
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji10.12.2018
Numer pomocySA.51956 (2018/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionDEUTSCHLAND -
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Richtlinie zur Förderung des Schienengüterverkehrs über eine anteilige Finanzierung der genehmigten Trassenentgelte (af-TP)
Podstawa prawnaRichtlinie zur Förderung des Schienengüterverkehrs über eine anteilige Finanzierung der genehmigten Trassenentgelte (af-TP)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy -
Cel pomocyKoordynacja transportu, Ochrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 1 750 (w mln) Budżet roczny: EUR 350 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwaniado 30.06.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocEisenbahn-Bundesamt Heinemannstr. 6, 53175 Bonn
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.