Dz.U.UE.C.2018.462.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 462/01)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Data przyjęcia decyzji07.02.2018
Numer pomocySA.46100 (2017/N)
Państwo członkowskiePolska
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Planned Polish capacity mechanism
Podstawa prawnaProjekt ustawy o rynku mocy (druk nr 2017), dostępny pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2017
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój sektorowy
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetBudżet roczny: PLN 4 000 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwania10 lat
Sektory gospodarkiWytwarzanie energii elektrycznej
Nazwa i adres organu przyznającego pomocPolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji21.02.2018
Numer pomocySA.46698 (2017/NN)
Państwo członkowskieFrancja
RegionFRANCE-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Soutien par appels d'offres au développement d'installations de production d'électricité à partir de biomasse.
Podstawa prawnaCode de l'énergie Code de l'énergie
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyEnergia odnawialna
Forma pomocyPozostałe - Complément de rémunération
BudżetCałkowity budżet: EUR 2 626 (w mln) Budżet roczny: EUR 131.3 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwaniaOd 17.02.2017
Sektory gospodarkiWytwarzanie energii elektrycznej
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDGEC

Tour Séquoïa - 92055 La Défense cedex

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji07.11.2018
Numer pomocySA.46727 (2016/N)
Państwo członkowskieNiderlandy
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)verlenging van de uitbreiding van de regeling afdrachtvermindering zeevaart voor de commerciële zeezeilschepen (SA.34004)
Podstawa prawnaArtikel 1 lid 2 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. Hierin is de wet van toepassing verklaard op de zeilende CCV's
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyKoordynacja transportu
Forma pomocyObniżenie stawki podatkowej
BudżetCałkowity budżet: EUR 6.6 (w mln) Budżet roczny: EUR 1.1 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwania01.01.2017 - 31.12.2022
Sektory gospodarkiTransport morski i wodny przybrzeżny pasażerski
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Nederland
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji16.11.2018
Numer pomocySA.48324 (2018/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionBAYERNArtykuł 107 ust. 3 lit. c)
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Mobilfunk Bayern
Podstawa prawnaRichtlinie zur Förderung des Ausbaus der Mobilfunkversorgung im Freistaat Bayern (Mobilfunkrichtlinie - MFR)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocyThe three mobile network operators with spectrum licences for Germany, Wholesale providers of passive infrastructure for public mobile communications as concession-holders
Cel pomocyRozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna)
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 85 (w mln) Budżet roczny: EUR 20 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2022
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocBayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie

Prinzregentenstr. 28, 80538 München

poststelle@stmwi.bayern.de

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji09.11.2018
Numer pomocySA.50331 (2018/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionSACHSEN-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Sachsen: Gewährung von Beihilfen durch die Sächsische Tierseuchenkasse für den Aquakultursektor
Podstawa prawnaBeihilfesatzung der Sächsischen Tierseuchenkasse für den Aquakultursektor (Entwurf)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRybołówstwo i akwakultura
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 2.7 (w mln) Budżet roczny: EUR 0.45 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocSächsische Tierseuchenkasse Löwenstraße 7a, 01099 Dresden
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji9.11.2018
Numer pomocySA.50459 (2018/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionBAYERN-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Bayern: Ausgleich von Fischotterschäden im Rahmen eines FischotterManagements
Podstawa prawnaBayern: Billigkeitsleistungen für Fischotterschäden
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRybołówstwo i akwakultura
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 3 (w mln) Budżet roczny: EUR 0.5 (w mln)
Intensywność pomocy80 %
Czas trwaniado 31.12.2023
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocKompetenzzentrum Förderprogramme der Landesanstalt für Landwirtschaft 95615 Marktredwitz, Heinrich-Rockstroh-Straße 10
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji08.11.2018
Numer pomocySA.50844 (2018/N)
Państwo członkowskieAustria
RegionSTEIERMARKArtykuł 107 ust. 3 lit. c)
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Steirische Breitband- und Digitalinfrastrukturgesellschaft m.b.H.
Podstawa prawnaBundesgesetz, mit dem ein Telekommunikationsgesetz erlassen wird (Telekommunikationsgesetz 2003 - TKG 2003); BGBl. I Nr. 70/2003 in der geltenden Fassung Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000 - DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999 in der geltenden Fassung
Rodzaj środka pomocypomoc ad hocSteirische Breitband- und Digitalinfrastrukturgesellschaft m.b.H.
Cel pomocyInfrastruktura szerokopasmowa
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 60 (w mln) Budżet roczny: EUR 10 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniaOd 12.11.2018
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocAmt der Steiermärkischen Landesregierung; Abteilung 12 Wirtschaft Tourismus Sport; Referat für Wirtschaft und Innovation Nikolaiplatz 3; 8020 Graz
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji10.08.2018
Numer pomocySA.51403 (2018/N)
Państwo członkowskiePolska
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Second prolongation of the resolution scheme for cooperative banks and small commercial banks
Podstawa prawnaUstawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937, ze zm.)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Gwarancja, Pożyczka/Zaliczki zwrotne, Korzyść podatkowa lub zwolnienie podatkowe
BudżetCałkowity budżet: PLN 29 000 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwania10.08.2018 - 15.07.2019
Sektory gospodarkiDZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinister Finansów

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ul. ks. Ignacego Skorupki 4, 00-546 Warszawa

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji24.10.2018
Numer pomocySA.51971 (2018/N)
Państwo członkowskieLuksemburg
RegionLUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Prolongation du régime d'aide à la production, rémunération et commercialisation de biogaz
Podstawa prawnaLoi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie Loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel
Rodzaj środka pomocyProgram pomocybiogas producers
Cel pomocyOchrona środowiska, Energia odnawialna
Forma pomocyPozostałe - Operating aid
BudżetCałkowity budżet: EUR 45 (w mln) Budżet roczny: EUR 3 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwaniado 31.12.2022
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistère de l'Économie

19-21, boulevard Royal; L-2449 Luxembourg

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.