Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.193.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 czerwca 2017 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres Załącznika I Traktatu)

(2017/C 193/02)

(Dz.U.UE C z dnia 16 czerwca 2017 r.)

Data przyjęcia decyzji04.04.2017
Numer pomocySA.41248 (2015/N)
Państwo członkowskiePolska
Region-Obszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych - duże przedsiębiorstwa
Podstawa prawnaRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych związane z produkcją podstawową produktów rolnych, Rozwój sektorowy
Forma pomocyDotacja na spłatę odsetek
BudżetCałkowity budżet: PLN 276 (w mln)
Intensywność pomocy60 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocPrezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji04.04.2017
Numer pomocySA.41289 (2015/N)
Państwo członkowskiePolska
Region-Obszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Udzielanie gwarancji i poręczeń spłaty kredytów - duże przedsiębiorstwa
Podstawa prawnaRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.z 2015r. poz. 187)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych związane z produkcją podstawową produktów rolnych
Forma pomocyGwarancja
BudżetCałkowity budżet: PLN 22,5 (w mln)
Intensywność pomocy60 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocPrezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji04.04.2017
Numer pomocySA.41773 (2015/N)
Państwo członkowskiePolska
RegionPolandObszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Ulga inwestycyjna w podatku rolnym - duże przedsiębiorstwa
Podstawa prawnaustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381, z późn. zm.)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych związane z produkcją podstawową produktów rolnych, Rozwój sektorowy
Forma pomocyInny rodzaj ulgi podatkowej
BudżetCałkowity budżet: PLN 288 (w mln)
Intensywność pomocy25 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocOrgan podatkowy właściwy w sprawie podatku rolnego (wójt, burmistrz/ prezydent miasta)

https://administracja.mac.gov.pl/adm/baza-jst/baza-teleadresowa-jst-d/7788,Baza-teleadresowa-JST-do-pobrania.html

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji27.04.2017
Numer pomocySA.46659 (2016/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionSACHSEN-ANHALT-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Sachsen-Anhalt: Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Neuanlage von Hecken und Feldgehölzen sowie des Umbaus von Hecken
Podstawa prawnaRichtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Neuanlage von Hecken und Feldgehölzen sowie des Umbaus von Hecken
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyOchrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 4 (w mln)
Intensywność pomocyŚrodek nie stanowi pomocy
Czas trwania01.01.2017 - 31.12.2020
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocÄmter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

Anschriften der 4 Ämter siehe Anlage

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.