Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.176.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 2 czerwca 2017 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 176/01)

(Dz.U.UE C z dnia 2 czerwca 2017 r.)

Data przyjęcia decyzji29.02.2016
Numer pomocySA.41933 (2015/N)
Państwo członkowskieWłochy
RegionSICILIA, SARDEGNA-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori
Podstawa prawnaDecreto legge n. 210 del 2015 recante modifica del decreto legislativo n. 177 del 2005 e della legge 22 marzo 2010
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój sektorowy
Forma pomocy-
BudżetCałkowity budżet: EUR 287,1 (w mln)

Budżet roczny: EUR 95,7 (w mln)

Intensywność pomocy0 %
Czas trwania01.01.2016 - 31.12.2017
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistero dello Sviluppo Economico
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji24.04.2017
Numer pomocySA.43140 (2015/NN)
Państwo członkowskieŁotwa
RegionLatvia-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Support for energy producers
Podstawa prawnaEnergy Strategy 2030 of Latvia

The electricity Market Law

The energy Law

The Law on Public Utility Regulation

The Law on Subsidized Energy Tax

Cabinet Regulation No. 262 of 16 March 2010 "Regulations Regarding the Production of Electricity Using Renewable Energy Sources and the Procedures for the Determination of the Price"

Cabinet Regulation No. 221 of 10 March 2009 "Regulations Regarding

Electricity Production and Price Determination upon Production of Electricity in Cogeneration"

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój sektorowy
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 2 241,33 (w mln)

Budżet roczny: EUR 2 387,41 (w mln)

Intensywność pomocy0 %
Czas trwania01.01.2007 - 10.09.2012
Sektory gospodarkiWytwarzanie energii elektrycznej
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Economics

Brivibas street 55, Riga, Latvia

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji30.11.2016
Numer pomocySA.44693 (2016/N)
Państwo członkowskieNiderlandy
RegionFRIESLAND-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)NL_BZK_CSDO Voorgenomen investering voor de ontwikkeling van Cruise Port Harlingen
Podstawa prawnaSubsidie regeling Wurkje foar Fryslân

Subsidiebesluit gedeputeerde staten (01225644) d.d. 7 juli 2015

Besluit gemeenteraad Harlingen d.d. 30 september 2015

Rodzaj środka pomocypomoc ad hocGemeentelijke havendienst Gemeente Harlingen (Gemeente Harlingen)
Cel pomocyKoordynacja transportu, Rozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna)
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 2,362 (w mln)

Budżet roczny: EUR 2,362 (w mln)

Intensywność pomocy0 %
Czas trwaniaOd 01.01.2017
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocGemeente Harlingen

Voorstraat 35, 8861 BD Harlingen

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji28.11.2016
Numer pomocySA.46569 (2016/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionMAGDEBURG, KRFR.ST.Artykuł 107 ust. 3 lit. c)
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Niedrigwasserertüchtigung und Ausbau Hafen Magdeburg
Podstawa prawnaKoordinierungsrahmen der Geimeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
Rodzaj środka pomocypomoc ad hocTransportwerk Magdeburger Hafen GmbH
Cel pomocyRozwój sektorowy, Koordynacja transportu
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 35,7962 (w mln)
Intensywność pomocy90 %
Czas trwania01.01.2017 - 31.12.2019
Sektory gospodarkiTransport wodny śródlądowy towarów
Nazwa i adres organu przyznającego pomocInvestitionsbank Sachsen-Anhalt

Domplatz 1, D-39104 Magdeburg

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji10.03.2017
Numer pomocySA.46644 (2016/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionSCHLESWIG-HOLSTEIN-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Ausbau Eisenbahninfrastruktur Hafen Lübeck
Podstawa prawnaKoordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualnaLübeck Port Authority (LPA), In-house entity of the Hanseatic City of Lübeck
Cel pomocyRozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna)
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 0,51 (w mln)
Intensywność pomocy43,25 %
Czas trwania-
Sektory gospodarkiTransport wodny
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterium für Wirtschaft des Landes Schleswig-Holstein

Düsternbrooker Weg 94, D-24105 Kiel

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji03.04.2017
Numer pomocySA.46731 (2016/N)
Państwo członkowskieAustria
RegionNIEDEROESTERREICH-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Ausbau passiver Breitbandinfrastruktur in NGA-unversorgten Regionen in

Niederösterreich//

Building passive broadband infrastructure in NGA-unprovided regions in Lower

Austria

Podstawa prawnaLandesregierungsbeschluss in Vorbereitung
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualnaNiederösterreichische Glasfaserinfrastrukturgesellschaft mbH
Cel pomocyInfrastruktura szerokopasmowa, Rozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna)
Forma pomocyInne formy pozyskiwania kapitału
BudżetCałkowity budżet: EUR 30 (w mln)

Budżet roczny: EUR 10 (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwania01.12.2016 - 31.12.2018
Sektory gospodarkiTelekomunikacja
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDI Christoph Westhauser

3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 16

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji19.04.2017
Numer pomocySA.46749 (2016/N)
Państwo członkowskieSzwecja
RegionNORRBOTTENS LAEN-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Stöd till investeringar i Piteå Hamn/Haraholmens Logistikcentrum
Podstawa prawnaFörordning (SFS 2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder. Denna rättsliga grund kommer att kompletteras med beslut av strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland om att ärendet prioriteras i enlighet med 1 § i Lagen (SFS 2007:459) om strukturfondspartnerskap. Med utgångspunkt från en sådan prioritering, och efter kommissionens prövning av stödåtgärden enligt artikel 108.3 FEUF, så kommer Tillväxtverket att kunna fatta beslut om att bevilja stöd utifrån SFS 2014:1383 och ange preciserade villkor för projektets genomfö-rande.
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualnaPiteå Hamn AB
Cel pomocyRozwój sektorowy, Rozwój regionalny (w tym współpraca terytorialna)
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: SEK 98,4 (w mln)
Intensywność pomocy75,7 %
Czas trwaniaOd 15.01.2017
Sektory gospodarkiTransport morski i wodny przybrzeżny towarów
Nazwa i adres organu przyznającego pomocTillväxtverket

Box 4044, 102 61 Stockholm

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji05.05.2017
Numer pomocySA.47892 (2017/N)
Państwo członkowskieFrancja
RegionFRANCE -
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Crédit d'impôt en faveur de la création de jeux vidéo
Podstawa prawnaCrédit d'impôt en faveur de la création de jeux vidéo
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy -
Cel pomocyKultura
Forma pomocyInny rodzaj ulgi podatkowej
BudżetCałkowity budżet: EUR 180 (w mln)

Budżet roczny: EUR 30 (w mln)

Intensywność pomocy30 %
Czas trwania01.01.2017 - 31.12.2022
Sektory gospodarkiDziałalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Nazwa i adres organu przyznającego pomocCentre national du cinéma et de l'image animée

12, rue de Lübeck 75016 Paris

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.