Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których... - OpenLEX

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.241.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 1 lipca 2016 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres Załącznika I Traktatu)

(2016/C 241/02)

(Dz.U.UE C z dnia 1 lipca 2016 r.)

Data przyjęcia decyzji19.04.2016
Numer pomocySA.42333 (2015/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionNIEDERSACHSEN-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Niedersachsen: Trinkwasserschutz - Freiwillige Vereinbarungen
Podstawa prawna§ 28 Niedersâchsisch Wassergesetz (NWG).

Verordnung über die Finanzhilfe zum kooperativen Schutz von Trinkwassergewinnungsgebieten.

Massnahmenkatalog für Freiwilige Vereinbarungen in für Gewässerschutz sensibelen Gebieten, insbesondere Trinkwasserschutzgebieten"

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZobowiązania rolnośrodowiskowe, Ochrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 84 (w mln) Budżet roczny: EUR 14 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2021
Sektory gospodarkiUprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność usługową, Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
Nazwa i adres organu przyznającego pomocNiedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

- NLWKN -

Am Sportplatz 23, D-26506 Norden

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji19.02.2016
Numer pomocySA.42971 (2015/N)
Państwo członkowskieCypr
RegionCyprus-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Εθνικό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για επαναδραστηριοποίηση πληγέντων αγροτών και για αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περιοχές που κηρύσσονται ως πληγείσες από πυρκαγιές για την περίοδο 2014 - 2020
Podstawa prawnaАпоόταаогης Ynouς τοíKoú EuuγιouXlou βο£ rλU£ο υourόvia 1 Ιουλίου 2015 επί τη βάσει της Пμεоаог прос YnouΣυiKÓ SuuαouXio nó oioi)(£Ía Υ.Γ.Α.Α.Π. 2.14.02.09 και г|Ц£р. 25.6.2015. (ßX.. vr|UU£va cmrv £vóij|Ta 13. Συνημμένα του παρόντος εντύπου).
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój sektorowy, Klęski żywiołowe lub nadzwyczajne zdarzenia, Ochrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 0,65 (w mln) Budżet roczny: EUR 0,1 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocΤμήμα Γεωργίας

Λουκή Ακρίτα, 1412, Λευκωσία, Κύπρος

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji03.05.2016
Numer pomocySA.44086 (2016/N)
Państwo członkowskieWłochy
RegionTRENTO-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Approvazione dei criteri fondamentali per la concessione di contributi agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli per le Grandi Imprese - art. 28 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura).
Podstawa prawnaDeliberazione della Giunta provinciale n. 2140 del 27/11/2015 (come modificata); legge provinciale n. 4, del 28 marzo 2003
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 50 (w mln)
Intensywność pomocy40 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO AGRICOLTURA VIA TRENER, 3 - 38121 TRENTO
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.