Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.387.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 listopada 2015 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres Załącznika I Traktatu)

(2015/C 387/02)

(Dz.U.UE C z dnia 20 listopada 2015 r.)

Data przyjęcia decyzji13.04.2015
Numer pomocySA.39842 (2014/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionBAYERN-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Bayern: Waldbauliche Maßnahmen
Podstawa prawna- Richtlinie für Zuwendungen zu waldbaulichen Maßnahmen im Rahmen eines forstlichen Förderprogramms (WALDFÖPR 2015) mit den Anlagen "Förderhöchstsätze" und "Fördersätze bei Seilbahnförderung",

- Waldgesetz für Bayern (BayWaldG),

- Art. 23 und 44 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO)

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na ustanowienie planów urządzenia lasu, Pomoc na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, Pomoc na utrzymanie i poprawę jakości gleby oraz zapewnienie równomiernego i zdrowego wzrostu drzew w sektorze leśnym, Pomoc na zalesianie i tworzenie terenu zalesionego, Pomoc na szczególne działania i interwencje w sektorze leśnym, której głównym celem jest utrzymanie lub przywrócenie ekosystemu leśnego i bioróżnorodności lub tradycyjnego krajobrazu, Pomoc na zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych porównywalnych do klęsk żywiołowych, innych niekorzystnych zjawisk klimatycznych, szkodników i katastrof, oraz na odtwarzanie zniszczonych lasów
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Usługi dotowane
BudżetCałkowity budżet: EUR 120 (w mln)

Budżet roczny: EUR 20 (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiGospodarka leśna i pozostała działalność leśna; z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc47 Ämter in Bayern

Amt für Landwirtschaft und Ernährung, Klötzlmüllerstr. 3, 84034 Landshut

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji31.08.2015
Numer pomocySA.41364 (2015/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionBAYERN-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Bayern: Förderung der Teilnahme am Bio-Qualitätsprogramm und des Absatzes von Bio-Produkten
Podstawa prawnaGrundsätze für die Förderung der Teilnahme am Bio-Qualitätsprogramm und des Absatzes von Bio-Produkten

Art. 23 und 44 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO)

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyReklama (AGRI), Zachęcanie do wytwarzania produktów dobrej jakości
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Usługi dotowane
BudżetCałkowity budżet: EUR 9 (w mln)

Budżet roczny: EUR 1,5 (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 30.12.2020
Sektory gospodarkiUprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocAgentur für Lebensmittel (alp Bayern)

Ludwigstraße 2, 80539 München

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji01.10.2015
Numer pomocySA.41735 (2015/N)
Państwo członkowskieFrancja
RegionFRANCE-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Aides aux investissements des grandes entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020
Podstawa prawnaLa base juridique des aides est constituée notamment des textes suivants:

- Pour le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et ses établissements: le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L621-1 et L.681-3.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGI-TEXT000006071367

- Pour l'intervention des collectivités territoriales: le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L. 1511-1 à L. 1511-5, L. 2252-1, L. 3231-4, L. 4253-1 et L.5111-4, L. 4253-3 et L.4211-1.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGI-TEXT000006070633

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyInwestycje w przetwarzanie i marketing
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Dotacja na spłatę odsetek, Dotacja zwrotna, Kredyt preferencyjny
BudżetCałkowity budżet: EUR 600 (w mln)
Intensywność pomocy75 %
Czas trwania01.10.2015 - 31.12.2020
Sektory gospodarkiROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocministère de l'agriculture

3 rue barbet de jouy 75349 Paris 07

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji20.08.2015
Numer pomocySA.41807 (2015/N)
Państwo członkowskieChorwacja
RegionHRVATSKA-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Naknada za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ)
Podstawa prawnaZakon o šumama (Narodne novine br. 140/2005., 82/2006., 129/2008., 80/ 2010., 124/2010., 25/2012., 68/2012., 148/2013 i 94/2014); Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama (Narodne novine broj 22/2015); Pravilnik o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Narodne novine broj 19/2015)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyLeśnictwo, Pomoc na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem leśnictwa
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budżet-
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiLeśnictwo i pozyskiwanie drewna
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistarstvo poljoprivrede

Ulica grada Vukovara 78

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji20.08.2015
Numer pomocySA.42107 (2015/N)
Państwo członkowskieRepublika Czeska
RegionCzech RepublicArtykuł 107 ust. 3 lit. c)
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)2.D. Nákup plemenných zvířat
Podstawa prawna1) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

2) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

3) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

4) Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (dotační program 2.D.)

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych związane z produkcją podstawową produktów rolnych
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: CZK 300 (w mln)

Budżet roczny: CZK 60 (w mln)

Intensywność pomocy30 %
Czas trwania01.01.2016 - 31.12.2020
Sektory gospodarkiChów i hodowla zwierząt
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo zemědělství

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji14.10.2015
Numer pomocySA.42210 (2015/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionBADEN-WUERTTEMBERGObszary nieobjęte pomocą
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Baden-Württemberg - Landschaftspflegerichtlinie - Zuwendungen im Vertragsnaturschutz (Agrarumwelt- und Klimamaßnahme - ELER Art. 28) zugunsten von anderen Landbewirtschaftern
Podstawa prawna1. Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Förderung und Entwicklung des Naturschutzes, der Landschaftspflege und Landeskultur (Landschaftspflegerichtlinie 2015 - LPR), Entwurf

2. Gesetz zum Schutz der Natur, zur Pflege der Landschaft und über die Erholungsvorsorge in der freien Landschaft (Naturschutzgesetz - NatSchG) vom 13. Dezember 2005, GBl. S. 745

3. Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz vom 14. März 1972, GBl. S. 74, zuletzt geändert durch Gesetz Gesetzes vom 25. November 2014 (GBl. S. 592, 613)

4. Landeshaushaltsordnung (LHO) und den Verwaltungsvorschriften hierzu

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne dla innych zarządców gruntów oraz przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, które nie prowadzą działalności w sektorze rolnym
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 9 (w mln)

Budżet roczny: EUR 1,5 (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwania01.12.2015 - 31.12.2020
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocAuflistung der Bewilligungsbehörden in der Anlage: Bewilligungsbehörden.pdf
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji28.08.2015
Numer pomocySA.42697 (2015/N)
Państwo członkowskieHiszpania
RegionESPANAObszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)AGRI - Ayudas para el pago de primas de seguros agrarios
Podstawa prawnaLey 87/1978, de 28 de diciembre de seguros agrarios combinados
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocySkładki ubezpieczeniowe
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 1 372,7 (w mln)

Budżet roczny: EUR 274,53 (w mln)

Intensywność pomocy90 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS

Avenida Gran Vía de San Francisco, 4-6 28005 MADRID

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.