Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.37.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 lutego 2014 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 37/01)

(Dz.U.UE C z dnia 7 lutego 2014 r.)

Data przyjęcia decyzji9.12.2013
Numer środka pomocy państwaSA.30062 (13/N)
Państwo członkowskieNiemcy
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Amendment of the LBBW Decision
Podstawa prawnaBeschlüsse der Träger, Gesetz vom 19.3.2009 über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2009, Art.107 Absatz 3 lit.b) AEUV, Entscheidung vom 15. Dezember 2009 (C17/2009) ("Beihilfeentscheidung LBBW")
Rodzaj środka pomocypomoc ad hocLandesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW)
Cel pomocy-
Forma pomocyGwarancja, Inne formy pozyskiwania kapitału - pomoc przyznana w 2009 r. Brak nowej pomocy w decyzji z 2013 r., wyłącznie zmiana dotycząca zobowiązań
Budżet-
Intensywność pomocy-
Czas trwania-
Sektory gospodarkiFinansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Nazwa i adres organu przyznającego pomoci) Ministerium fuer Finanzen und Wirtschaft Baden-Wuerttemberg, Schlossplatz 4, 70173 Stuttgart;

ii) Stadt Stuttgart, Stadtkaemmerei, Schmale Strasse 9, 70173 Stuttgart;

iii) Sparkassenverband Baden-Wuerttemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart;

iv) Landeskreditbank - Foerderbank, Schlossplatz 10, 76113 Karlsruhe

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji19.12.2013
Numer środka pomocy państwaSA.37344 (13/N)
Państwo członkowskiePolska
RegionMiasta Kraków, Miasta WarszawaArtykuł 107 ust. 3 lit. a)
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Regionalna pomoc inwestycyjna dla Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. - II
Podstawa prawna- projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Samsung Electronics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Ministrem Gospodarki

- "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020", przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r.

Rodzaj środka pomocypomoc ad hocSamsung Electronics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Cel pomocyRozwój regionalny, Zatrudnienie
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: PLN 3,656 (w mln)
Intensywność pomocy5,94 %
Czas trwaniado 31.12.2014
Sektory gospodarkiDziałalność w zakresie programowania
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji5.12.2013
Numer środka pomocy państwaSA.37379 (13/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionSACHSENObszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Nachrangdarlehen für KMU mit Rating - Sachsen
Podstawa prawnaHaushaltsordnung des Freistaates Sachsen; Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung; Operationelles Programm des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Freistaat Sachsen für die EU-Strukturfondsperiode 2007-2013; Gesetze zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank-Förderbank; Gesetze zur Errichtung von Fonds zur Förderung im Freistaat Sachsen; Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaf
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój regionalny, MŚP
Forma pomocyPozostałe
Budżet-
Intensywność pomocy-
Czas trwania1.1.2014-30.6.2014
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocSächsische Aufbaubank - Förderbank

Pirnaische Strasse 9; D-01069 Dresden

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji4.12.2013
Numer środka pomocy państwaSA.37390 (13/N)
Państwo członkowskieŁotwa
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Aid in the form of credit guarantees (amendment of SA.35910 (2012/N))
Podstawa prawnaMinistru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantē šanas kārtība" un noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantē šanas kārtība" "
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyInwestycje w gospodarstwach rolnych, Inwestycje w przetwarzanie i marketing, Podejmowanie działalności przez młodych rolników
Forma pomocyGwarancja
Budżet-
Intensywność pomocy80 %
Czas trwania1.1.2014-30.12.2019
Sektory gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocLauku attīstības Fonds

Republikas laukums 2, LV-1981

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji18.11.2013
Numer środka pomocy państwaSA.37391 (13/N)
Państwo członkowskieŁotwa
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Prolongation of RDP measure 'Natura 2000 payments (to forest owners)'
Podstawa prawnaMinistru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savien ības lauku attīstības atbalsta pieš ķiršanu, administrē šanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai"
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPłatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z dyrektywą 2000/60/WE
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budżet-
Intensywność pomocy0 %
Czas trwania1.1.2014-31.12.2014
Sektory gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocLauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2 LV-1981

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji18.11.2013
Numer środka pomocy państwaSA.37415 (13/N)
Państwo członkowskieFrancja
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Prorogation de la carte française des aides à finalité régionale pour la période 2007-2013 jusqu'au 30 juin 2014
Podstawa prawnaDécret modifiant le décret no 2007-732 du 7 mai 2007 modifié relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój regionalny
Forma pomocyPozostałe - Zgłoszenie odnosi się do przedłużenia obecnej mapy pomocy regionalnej. Dopuszczalne są wszystkie formy pomocy.
Budżet-
Intensywność pomocy70 %
Czas trwania1.1.2014-30.6.2014
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDirection Générale des Finances Publiques (DGFIP)

Préfecture de régions

Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attrac-

tivité régionale (DATAR)

8, rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

France

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji14.11.2013
Numer środka pomocy państwaSA.37438 (13/N)
Państwo członkowskieZjednoczone Królestwo
Region-Obszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Prolongation of the United Kingdom existing regional assisted areas map until 30th June 2014
Podstawa prawnaNo draft legislation modifying the duration of the current UK map is required, as the current Assisted Areas Order (see enclosed SI 2007/107) does not have an expiry date, and will therefore continue in force until it is revoked (which will happen at the same time we introduce the new 2014-2020 Assisted Area map).
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój regionalny
Forma pomocyPozostałe - Zgłoszenie odnosi się do przedłużenia obecnej mapy pomocy regionalnej. Dopuszczalne są wszystkie formy pomocy.
Budżet-
Intensywność pomocy15 %
Czas trwania1.1.2014-30.6.2014
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDepartment for Business, Innovation and Skills

1 Victoria Street, London, SW1H 0ET

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji9.12.2013
Numer środka pomocy państwaSA.37476 (13/N)
Państwo członkowskieWłochy
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Criteria and modalities for awarding aid in favour of he associations of mutual insurance
Podstawa prawnaArticolo 5, comma 8, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocySkładki ubezpieczeniowe
Forma pomocyPozostałe
Budżet-
Intensywność pomocy0 %
Czas trwania1.1.2014-30.6.2014
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocRipartizione provinciale agricoltura

Via Brennero 6, 39100 Bolzano, Italy

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji9.12.2013
Numer środka pomocy państwaSA.37572 (13/N)
Państwo członkowskieWłochy
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Aid for animal welfare measures (Bolzano)
Podstawa prawnaLegge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche Articolo4, comma 1, lettera g)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZobowiązania z tytułu dobrostanu zwierząt
Forma pomocyPozostałe
Budżet-
Intensywność pomocy0 %
Czas trwania1.1.2014-31.12.2014
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocRipartizione provinciale agricoltura

Via Brennero 6, 39100 Bolzano

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji16.12.2013
Numer środka pomocy państwaSA.37587 (13/N)
Państwo członkowskieFrancja
Region-Obszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Aides à la recherche et au développement dans le secteur de la viande, des produits carnés, des ovoproduits, du lait et des produits laitiers
Podstawa prawnaarticles L. 621-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyDziałalność badawczo-rozwojowa
Forma pomocyPozostałe
BudżetCałkowity budżet: EUR 9,6 (w mln)

Budżet roczny: EUR 1,6 (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2019
Sektory gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

3 rue Barbet de Jouy - 75349 Paris 07 SP

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji19.12.2013
Numer środka pomocy państwaSA.37588 (13/N)
Państwo członkowskieFrancja
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Programmes pour l'installation et le développement des initiatives locales (PIDIL)
Podstawa prawna- articles D. 343-34 et suivants du code rural et de la pêche maritime

- articles L. 1551-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPozostałe
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 12 (w mln)
Intensywność pomocy%
Czas trwania1.1.2014-31.12.2015
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

3 rue Barbet de Jouy - 75349 Paris 07 SP

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji16.12.2013
Numer środka pomocy państwaSA.37607 (13/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionHESSEN-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Hessen- Beihilfen im Zusammenhang mit dem Transport und der Beseitigung von Falltieren
Podstawa prawna§ 15 Absatz 2 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyChoroby zwierząt
Forma pomocyUsługi dotowane
BudżetCałkowity budżet: EUR 24,5 (w mln) Budżet roczny: EUR 3,5 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwania1.1.2014-31.12.2020
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDie Landkreise in Hessen
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji28.11.2013
Numer środka pomocy państwaSA.37619 (13/N)
Państwo członkowskieWęgry
Region-Obszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Az N 651/2006. számú jóváhagyott program (fejlesztési adókedvezmény) 2014. június 30-cal bezárólag történő meghosszabbítása
Podstawa prawnaA társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój regionalny
Forma pomocyOdliczenie od podatku
Budżet-
Intensywność pomocy-
Czas trwania1.1.2014-30.6.2014
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocNemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest József nádor tér 2-4

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji26.11.2013
Numer środka pomocy państwaSA.37668 (13/N)
Państwo członkowskiePortugalia
RegionMADEIRAArtykuł 107 ust. 3 lit. a)
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Prorrogação do regime aprovado N 421/2006 Zona Franca Madeira até 30 de junho de 2014 inclusive
Podstawa prawnaDecreto Lei 163/2003, de 24 de Julho de 2003 + Decreto-Lei no 500/80, de 20.10.1980 (Anexo I) + Estatuto dos Benefícios Fiscais aprovado pelo Decreto-Lei no 215/89, de 1.7.1989, consoante republicado em anexo I ao Decreto-lei no 108/2008, de 26.6.2008 (art 33o a 36o) + Lei no 64-B/2011, de 30 de Dezembro (art 144o e 146o, que alteram o regime de auxílios fiscais da Zona Franca da Madeira (ZFM).
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój regionalny
Forma pomocyObniżenie stawki podatkowej
Budżet-
Intensywność pomocy-
Czas trwania1.1.2014-30.6.2014
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistério das Finanças

Av. Infante D. Henrique, no 1 1149-009 Lisboa

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji18.12.2013
Numer środka pomocy państwaSA.37690 (13/N)
Państwo członkowskieSłowenia
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Rescue aid in favour of Abanka d.d. - Slovenia
Podstawa prawnaMeasures of the Republic of Slovenia to Strengthen the Stability of Banks Act
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualnaAbanka d.d.
Cel pomocyZaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki
Forma pomocyPozostałe - Wkład kapitałowy
BudżetCałkowity budżet: EUR 348 (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwaniaOd 18.12.2013
Sektory gospodarkiDZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Finance

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana Slovenia

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji4.12.2013
Numer środka pomocy państwaSA.37716 (13/N)
Państwo członkowskieRumunia
Region-Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Dezvoltarea regională prin investiț ii directe
Podstawa prawnaProiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea H.G. nr. 753/2008 care prevede la articolul unic modificarea alineatului (1) al articolului 11 din H.G. nr. 753/2008.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój regionalny
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budżet-
Intensywność pomocy50 %
Czas trwania1.1.2014-30.6.2014
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterul Finantelor Publice

Str. Aopolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji4.12.2013
Numer środka pomocy państwaSA.37721 (13/N)
Państwo członkowskieRumunia
Region-Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Procesarea produselor agricole ș i forestiere în vederea obț inerii de produse neagricole
Podstawa prawnaProiect al Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind aplicarea schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere în vederea obtinerii de produse neagricole"
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój regionalny
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budżet-
Intensywność pomocy50 %
Czas trwania1.1.2014-30.6.2014
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Blvd. Carol I; nr. 24, Bucuresti, Sector 3.

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji16.12.2013
Numer środka pomocy państwaSA.37802 (13/N)
Państwo członkowskieNiemcy
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Niedersachsen: Beihilfe für die Entfernung und Beseitigung von Falltieren
Podstawa prawnaNiedersächsisches Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (Nds. AG TierNebG);

Niedersächsische Richtlinie über die Gewährung von staatlichen Beihilfen für die Entfernung und Beseitigung von Falltieren

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyChoroby zwierząt
Forma pomocyUsługi dotowane
BudżetCałkowity budżet: EUR 79,5 (w mln)

Budżet roczny: EUR 26,5 (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwania1.1.2014-31.12.2016
Sektory gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocNiedersächsische Gebietskörperschaften

Niedersächsische Tierseuchenkasse - anstalt des öffentlichen Rechts-Brühlstraße 9, D-30169 Hannover

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji16.12.2013
Numer środka pomocy państwaSA.37803 (13/N)
Państwo członkowskieNiemcy
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Baden-Württemberg

Zuschuss für die Tierkörperbeseitigung von gefallenen Tieren

Podstawa prawna- Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz vom 25.1.2004 (BGBl. I S. 82)

- Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes vom 14.12.2004 (GBl. S. 914)

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyChoroby zwierząt
Forma pomocyUsługi dotowane
BudżetCałkowity budżet: EUR 60 (w mln)

Budżet roczny: EUR 10 (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwania1.1.2014-31.12.2019
Sektory gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocStadt- und Landkreise
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji12.12.2013
Numer środka pomocy państwaSA.37812 (13/N)
Państwo członkowskiePolska
RegionPolandArtykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c)
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Przedłużenie obowiązywania zatwierdzonego programu pomocy państwa - N 405/2008 (Program pomocy regionalnej na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej i lecznictwa uzdrowiskowego) do dnia 30 czerwca 2014 r. włącznie.
Podstawa prawnaProjekt rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo - rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 214, poz. 1661)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój regionalny, Rozwój sektorowy, Zatrudnienie
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budżet-
Intensywność pomocy50 %
Czas trwania1.1.2014-30.6.2014
Sektory gospodarkiWytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną, Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, Telekomunikacja, Badania naukowe i prace rozwojowe, Opieką zdrowotna
Nazwa i adres organu przyznającego pomocWłaściwa instytucja zarządzająca
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji19.12.2013
Numer środka pomocy państwaSA.37838 (13/N)
Państwo członkowskieNiderlandy
Region-Artykuł 107 ust. 3 lit. c)
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Verlenging van de Nederlandse regionalesteunkaart 2007-2013 tot en met 30 juni 2014
Podstawa prawna-
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój regionalny
Forma pomocyPozostałe - Zgłoszenie odnosi się do przedłużenia obecnej mapy pomocy regionalnej. Dopuszczalne są wszystkie formy pomocy
Budżet-
Intensywność pomocy-
Czas trwania1.1.2007-30.6.2014
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocNederlandse overheidsorganen

Ministerie van Economische Zaken

Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.