Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń. - OpenLEX

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.349.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/C 349/01)

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2013 r.)

Data przyjęcia decyzji2.10.2013
Numer środka pomocy państwaSA.36620 (13/N)
Państwo członkowskieFrancja
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Aide à la cessation d'activité des pêcheurs professionnels en eau douce impactés par les plans nationaux anguille et PCB
Podstawa prawna- Décision du directeur général de FranceAgriMer en date du 19 juin 2012 précisant les modalités de mise en œuvre de mesures à la cessation d'activité des pêcheurs professionnels en eau douce concernés par le plan national de gestion de l'anguille ou par les interdictions de commercialisation des poissons du fait de la pollution par les PolyChloroBiphényles (PCB).

- Décision modificative en date du 8 novembre 2012 de la décision du directeur général de FranceAgriMer en date du 19 juin 2012.

- Projet de décision modificative de la décision du directeur général de FranceAgriMer

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyMŚP
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: 7.400.000 EUR

Budżet roczny: 7.380.000 EUR

Intensywność pomocy90 %
Czas trwaniaDo 31.12.2014
Sektory gospodarkiRybołówstwo, Rybołówstwo w wodach śródlądowych
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature

Direction de l'eau et de la biodiversité

La Grande Arche

92055 La Défense Cedex

FRANCE

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.