Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.257.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 września 2013 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu)

(2013/C 257/01)

(Dz.U.UE C z dnia 6 września 2013 r.)

Data przyjęcia decyzji2.7.2013
Numer środka pomocy państwaSA.34205 (12/N)
Państwo członkowskieSłowenia
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
Podstawa prawna1. Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS, št. 105/11)

2. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (predlog, v Vladni obravnavi)

3. Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04 in 57/08)

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPłatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z dyrektywą 2000/60/WE, Ochrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: 1,21 EUR (w mln) Budżet roczny: 0,25 EUR (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniaDo 31.12.2015
Sektory gospodarkiUprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistrstvo za kmetijstvo in okolje

Dunajska 22

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji5.6.2013
Numer środka pomocy państwaSA.36310 (13/N)
Państwo członkowskieBułgaria
Region-Obszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Aid for investment in agricultural holdings in the form of corporate tax relief
Podstawa prawnaчл. 189б от Закона за корпоративно подоходно облагане,

чл. 48, ал. 6—7 от Закон за данъците върху доходите на физическите

лица

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyInwestycje w gospodarstwach rolnych
Forma pomocyOdliczenie od podatku
BudżetCałkowity budżet: 250 BGN (w mln)
Intensywność pomocy50 %
Czas trwaniaDo 31.12.2014
Sektory gospodarkiUprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocНационална агенция за приходите

бул. "Дондуков" № 52

1000 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji12.7.2013
Numer środka pomocy państwaSA.36495 (13/N)
Państwo członkowskieFinlandia
RegionManner-Suomi-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Vuosien 2012-2013 poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen maatalousalalla
Podstawa prawnaLaki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta (284/1983), muutettu (92/1995), (433/2007), (1463/2009) ja (1001/2011).

Asetus poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta (93/1995).

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tulvavahinkokorvauksista ja arviointiperusteista (698/2008), muutettu (167/2010).

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeuksellisten tulvien aiheut-tamien vahinkojen korvaamisesta vuosina 2012-2013 (annetaan sen jälkeen kun komissio on hyväksynyt tämän notifikaation).

Maaseutuviraston määräys (6/10).

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/440001/35403

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyKlęski żywiołowe lub nadzwyczajne zdarzenia
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: 4 EUR (w mln)
Intensywność pomocy80 %
Czas trwaniaDo 31.12.2017
Sektory gospodarkiUprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działal-ność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMaa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

SUOMI/FINLAND

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji29.7.2013
Numer środka pomocy państwaSA.36782 (13/N)
Państwo członkowskieAustria
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Quality programmes and quality labels AMA Biosiegel and AMA Güte-siegel
Podstawa prawnaBundesgesetz über die Errichtung der Marktordnungsstelle Agrarmarkt Austria 1992.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyReklama (AGRI), Wsparcie techniczne (AGRI)
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Usługi dotowane
BudżetCałkowity budżet: 68,53 EUR (w mln) Budżet roczny: 9,79 EUR (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwania1.1.2014-31.12.2020
Sektory gospodarkiRolnictwo, leśnictwo i rybactwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocBundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-

wirtschaft

Stubenring 1

1010 Wien

ÖSTERREICH

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji27.6.2013
Numer środka pomocy państwaSA.36787 (13/N)
Państwo członkowskieNiemcy
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Bund: Grundsätze für eine nationale Rahmenrichtlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung von durch Naturkata-strophen oder widrige Witterungsverhältnisse verursachte Schäden in der Landwirtschaft
Podstawa prawnaGrundsätze für eine nationale Rahmenrichtlinie zur Gewährung staatli-cher Zuwendungen zur Bewältigung von durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse verursachte Schäden in der Landwirts-chaft
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyWyrównanie szkód spowodowanych przez klęskę żywiołową, Rozwój sektorowy
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Dotacja na spłatę odsetek, Kredyt preferencyjny
BudżetCałkowity budżet: 600 EUR (w mln) Budżet roczny: 300 EUR (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniaDo 31.12.2014
Sektory gospodarkiUprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocJeweils zuständige Landesbehörden
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.