Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.113.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 kwietnia 2013 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 1

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/C 113/04)

(Dz.U.UE C z dnia 20 kwietnia 2013 r.)

Data przyjęcia decyzji20.3.2013
Numer środka pomocy państwaSA.34357 (12/NN)
Państwo członkowskieNiderlandy
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Multiplier Giftenaftrek
Podstawa prawnaArtikel I, onderdeel E (artikel 6.39a van de Wet inkomstenbelasting 2001) Geefwet

Artikel IV, onderdeel D (artikel 16 lid 3 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969) Geefwet

Amendement Van Vliet

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyKultura
Forma pomocyZmniejszenie podstawy opodatkowania
BudżetCałkowity budżet: 25 EUR (w mln)

Budżet roczny: 5 EUR (w mln)

Intensywność pomocy-
Czas trwania1.1.2012-31.12.2016
Sektory gospodarkiDziałalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterie van Financiën

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

NEDERLAND

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji19.10.2012
Numer środka pomocy państwaSA.35416 (12/N)
Państwo członkowskieAustria
RegionKaerntenObszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Richtlinie "Unternehmenserhaltende Maßnahmen" des Landes Kärnten
Podstawa prawnaKärntner Wirtschaftsförderungsgesetz (K-WFG) Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na ratowanie
Forma pomocyKredyt preferencyjny
BudżetCałkowity budżet: 4 EUR (w mln)

Budżet roczny: 1,80 EUR (w mln)

Intensywność pomocy75 %
Czas trwania19.10.2012-31.12.2014
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocKärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF)

Heuplatz 2 9020 Klagenfurt ÖSTERREICH

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji15.3.2013
Numer środka pomocy państwaSA.35576 (13/N)
Państwo członkowskieZjednoczone Królestwo
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Changes to the Feed-In Tariffs scheme to support the generation of renewable electricity from low carbon sources
Podstawa prawnaEnergy Act 2008 Sections 41-43; Modifications to the Standard Conditions of the Electricity Supply Licences (No 4 of 2012); The Feed-In Tariffs (Specified Maximum Capacity and Functions) Order 2012
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyOchrona środowiska, Rozwój sektorowy
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: 2.120 GBP (w mln)
Intensywność pomocy-
Czas trwaniaDo 1.4.2037
Sektory gospodarkiWytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDepartment of Energy and Climate Change

3 Whitehall Place

London

SW1A 2AW

UNITED KINGDOM

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

1 Komunikat zmieniony przez sprostowanie z dnia 27 kwietnia 2013 r. (Dz.U.UE.C.13.122.35).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.