Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.49.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 lutego 2013 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/C 49/03)

(Dz.U.UE C z dnia 20 lutego 2013 r.)

Data przyjęcia decyzji12.1.2011
Numer środka pomocy państwaSA.30113 (N 715/09)
Państwo członkowskieFrancja
RegionAlsace
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Projet de construction d'une chaufferie géothermique sur le site industriel de Beinheim
Podstawa prawnaDélibération no 09-5-12 du conseil d'administration de l'ADEME du 7 octobre 2009
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualna
Cel pomocyOchrona środowiska
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 25,3 mln EUR
Intensywność pomocy60 %
Czas trwania2010-2020
Sektory gospodarkiSektory związane z produkcją
Nazwa i adres organu przyznającego pomocAgence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

20 avenue du Grésillé

BP 90406

49004 Angers Cedex 01

FRANCE

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji4.7.2012
Numer środka pomocy państwaSA.34885 (12/N)
Państwo członkowskieFinlandia
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Aid for newspapers - prolongation
Podstawa prawna389/2008 Valtioneuvoston sanomalehdistön tuesta antama asetus; Statsrådets förordning om stöd för tidningspressen (Government Decree on granting subsidies to newspapers)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój sektorowy
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,5 mln EUR
Intensywność pomocy40 %
Czas trwania1.12.2013-31.12.2018
Sektory gospodarkiŚrodki masowego przekazu
Nazwa i adres organu przyznającego pomocLiikenne- ja viestintäministeriö

Kommunikationsministeriet

Eteläesplanadi 16-18

Helsinki

SUOMI/FINLAND

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.