Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.385.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 grudnia 2012 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/C 385/01)

(Dz.U.UE C z dnia 14 grudnia 2012 r.)

Data przyjęcia decyzji8.5.2012
Numer środka pomocy państwaSA.27318 (N 427/10)
Państwo członkowskieGrecja
RegionCały kraj
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Pomoc na rekompensatę szkód wyrządzonych w przedsiębiorstwach akwakultury, spowodowanych szczególnymi niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi w 2006 r.
Podstawa prawnaΚοινή υπουργική απόφαση (συνημμένη)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyPomoc dla sektora akwakultury
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetOgólnie: 2 mln EUR
Intensywność pomocyMaksymalnie 70 %
Czas trwaniaDo dnia 31.12.2012
Sektory gospodarkiSektor rybołówstwa i akwakultury - Przedsiębiorstwa akwakultury (501 do 1 000)
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstwo Rozwoju Regionalnego

α. Αχαρνών 2

101 76 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

β. Μεσογείων 45

115 10 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji19.9.2012
Numer środka pomocy państwaSA.31176 (NN 30/10)
Państwo członkowskieHiszpania
RegionKatalonia
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Ayudas para reparar los perjuicios causados al sector pesquero y de la acuicultura por el temporal de diciembre de 2008 en el litoral de Cataluña
Podstawa prawnaOrden AAR/153/2009 de 26 de marzo, por la cual se aprueban les bases reguladoras de las ayudas para reparar los perjuicios causados al sector pesquero y de la acuicultura por el temporal de diciembre de 2008 en el litoral de Cataluña y se convocan las correspondientes ayudas.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyPomoc na rekompensatę szkód wyrządzonych w sektorze rybołówstwa, spowodowanych wichurą w dniach 26, 27 i 28 grudnia 2008 r., która dotknęła statki rybackie i urządzenia do akwakultury
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetKwota całkowita w wysokości 350.000 EUR
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniaJeden rok
Sektory gospodarkiA 3 Rybołówstwo i akwakultura
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDirección General de Pesca y Acción Maritima del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

08007 Barcelona

ESPAÑA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.