Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.79.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 marca 2012 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/C 79/01)

(Dz.U.UE C z dnia 17 marca 2012 r.)

Data przyjęcia decyzji19.10.2011
Numer środka pomocy państwaSA.32147 (11/N)
Państwo członkowskieHiszpania
RegionAndalucía
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Fondo de Cartera Jessica Andalucía
Podstawa prawnaLa aplicación de la iniciativa JESSICA en Andalucía se rige por el Acuerdo de financiación firmado el 8 de mayo de 2009 entre la Junta de Andalucía (como Autoridad de gestión del Programa Operativo Anda-lucía 2007-2013 del FEDER) y el Banco Europeo de Inversiones. Las disposiciones del Acuerdo de financiación se complementan con las de los dos Acuerdos Operativos celebrados entre el Fondo de Cartera y los FDU.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyRozwój regionalny, Partnerstwo publiczno-prywatne, Kapitał podwyższonego ryzyka
Forma pomocyInne formy pozyskiwania kapitału, Dotacja na spłatę oprocentowania, Transakcje na warunkach pozarynkowych
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 85,7 mln EUR
Intensywność pomocy-
Czas trwania2011-31.12.2015
Sektory gospodarkiWszystkie sektory
Nazwa i adres organu przyznającego pomocJunta de Andalucía
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji25.1.2012
Numer środka pomocy państwaSA.33051 (11/N)
Państwo członkowskieNiderlandy
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering
Podstawa prawnaKaderwet EZ subsidies
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocy-
Forma pomocyGwarancja
Budżet-
Intensywność pomocy-
Czas trwania1.1.2009-1.1.2020
Sektory gospodarkiBudownictwo okrętowe
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterie van economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.