Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.76.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 marca 2012 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/C 76/02)

(Dz.U.UE C z dnia 15 marca 2012 r.)

Data przyjęcia decyzji9.11.2011
Numer środka pomocy państwaSA.32263 (11/N)
Państwo członkowskieSzwecja
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Stöd för utveckling av en demonstrationsanläggning för vågenergi
Podstawa prawnaFörordning (1988:764) om statligt stöd till näringslivet Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning, utveckling och innovation på energiområdet
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyBadania i rozwój
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 139 mln SEK
Intensywność pomocy42 %
Czas trwaniaDo 2016 r.
Sektory gospodarkiSektory związane z produkcją
Nazwa i adres organu przyznającego pomocStatens energimyndighet

Box 310

SE-631 04 Eskilstuna

SVERIGE

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji8.2.2012
Numer środka pomocy państwaSA.34067 (11/N)
Państwo członkowskieNiemcy
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Verlängerung der CIRR-Finanzierungsregelung für den Export von Schiffen
Podstawa prawnaRichtlinien für die Übernahme von Gewährleistungen zur Absicherung des Zinsrisikos bei der Refinanzierung von CIRR-Krediten für den Bau von Schiffen (Zinsausgleichsgarantien) vom 19. Dezember 2007
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyWywóz i umiędzynarodowienie
Forma pomocyUbezpieczenie kredytów eksportowych
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 2,295 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 2,295 mln EUR

Intensywność pomocy-
Czas trwania2012-2013
Sektory gospodarkiBudownictwo okrętowe
Nazwa i adres organu przyznającego pomocBundesministerium für Wirtschaft- und Technologie

Scharnhorststr. 34-37

10115 Berlin

DEUTSCHLAND

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.