Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.261.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 września 2011 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 261/02)

(Dz.U.UE C z dnia 3 września 2011 r.)

Data przyjęcia decyzji26.7.2011
Numer środka pomocy państwaSA.32780 (11/N)
Państwo członkowskieAustria
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Änderung der staatlichen Beihilfe N 160/07 - Risikokapital-Regelung "Eigenkapitalgarantie"
Podstawa prawnaBundesgesetz über besondere Förderungen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU-Förderungsgesetz) - Jungunternehmer- und Innovationsförderung für KMU - Haftungsübernahmen (Richtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend) - Programmdokument Eigenkapitalgarantie
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyKapitał podwyższonego ryzyka
Forma pomocyDostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka, Gwarancja
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy - Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 70 mln EUR
Intensywność pomocy-
Czas trwaniaDo 31.12.2013
Sektory gospodarkiWszystkie sektory
Nazwa i adres organu przyznającego pomocAustria Wirtschaftsservice GmbH

Ungargasse 37

1030 Wien

ÖSTERREICH

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.