Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.106.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 kwietnia 2011 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu)

(2011/C 106/01)

(Dz.U.UE C z dnia 6 kwietnia 2011 r.)

Data przyjęcia decyzji3.3.2011
Numer środka pomocy państwaN 366/10
Państwo członkowskieFrancja
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Aide aux investissements réalisés dans les élevages de poules pondeuses en vue de se conformer aux normes de la directive 1999/74/CE
Podstawa prawna- Arrêté du 1er février 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses
- Décret no 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à lAgence de services et de paiement, à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à l'Office de développement de l'économie agricole d'Outre-mer
- Articles L 621-1 et s. du code rural
- Régime d'aides à la mise aux normes de bien-être dans les élevages de poules pondeuses
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyInwestycje w gospodarstwach rolnych
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: 35 EUR (w mln) Budżet roczny: 35 EUR (w mln)
Intensywność pomocy40 %
Czas trwaniaDo 31.12.2011
Sektory gospodarkiChów i hodowla drobiu
Nazwa i adres organu przyznającego pomocFranceAgriMer

12 rue Henri Rol-Taguy

TSA 20002

93555 Montreuil-Sous-Bois Cedex

FRANCE

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji25.2.2011
Numer środka pomocy państwaN 519/10
Państwo członkowskieSłowacja
Region-Obszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Lesnícko-enviromentálne platby, Podpora pre opatrenie 5.3.2.2.3. Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Podstawa prawna- Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie

- Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyLeśnictwo
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: 25,03 EUR (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniaDo 31.12.2013
Sektory gospodarkiLeśnictwo i pozyskiwanie drewna
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho

rozvoja SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji3.3.2011
Numer środka pomocy państwaNN 57/10
Państwo członkowskieRepublika Czeska
RegionMieszany-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Náhrady poskytované podle § 24 zákona o lesích - Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin
Podstawa prawna1) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - § 37 zákona

2) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyOchrona środowiska, rozwój sektorowy
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetŁączna kwota: 163 mln CZK
Intensywność pomocy100 %
Czas trwania1.5.2004-31.12.2013
Sektory gospodarkiRolnictwo, leśnictwo i rybactwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo zemědělství České republiky

Tě šnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji28.2.2011
Numer środka pomocy państwaSA.32155 (2011/N)
Państwo członkowskieIrlandia
Region-Obszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Conservation of Plant and Animal Genetic Resources Scheme
Podstawa prawnaCouncil Regulation (EC) No 1467/94 (repealed by 870/2004) on the conservation, characterisation, collection and utilisation of genetic resources in agriculture. Funding is provided for annually in the National Budgetary Estimates process
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZobowiązania rolnośrodowiskowe
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: 1,98 EUR (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniaDo 31.12.2013
Sektory gospodarkiRolnictwo, Leśnictwo i Rybactwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDepartment of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.