Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.327.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 grudnia 2010 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 327/02)

(Dz.U.UE C z dnia 4 grudnia 2010 r.)

Data przyjęcia decyzji26.5.2010
Numer środka pomocy państwaN 726/09
Państwo członkowskieBelgia
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Projet d'aide à la restructuration des activités fret de la SNCB Voorgenomen herstructureringssteun ten behoeve van de goederenactiviteiten van de NMBS
Podstawa prawnaDécisions des conseils d'administration de la SNCB Holding et de la

SNCB

Beslissingen van de raad van bestuur van NMBS-holding en NMBS

Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualna
Cel pomocyRestrukturyzacja przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji
Forma pomocyInne formy pozyskiwania kapitału
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 355 mln EUR
Intensywność pomocy-
Czas trwania30.6.2010-31.12.2014
Sektory gospodarkiTransport kolejowy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistère de la Fonction publique et des entreprises publiques

Rue Royale 180

1000 Bruxelles

BELGIQUE

Ministerie van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Koningstraat 180

1000 Brussel

BELGÏE

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji30.9.2010
Numer środka pomocy państwaN 67/10
Państwo członkowskieLitwa
Region-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)JSC Toksika
Podstawa prawna2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa - Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 787 "Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo partvirtinimo" -Aplinkos ministro įsakymo projektas dėl finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo priemonei "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualna
Cel pomocyRozwój regionalny
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 5,711 mln LTL
Intensywność pomocy50 %
Czas trwania1.12.2010-31.12.2011
Sektory gospodarkiDziałalność usługowa
Nazwa i adres organu przyznającego pomocLietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

A. Jakšto g. 4/9

LT-01105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji21.10.2010
Numer środka pomocy państwaN 120/10
Państwo członkowskieHiszpania
RegionAndalucia
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Ayudas para la promoción del tejido profesional del Flamenco en Andalucía
Podstawa prawnaProyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de concesión por la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, de subvenciones en el año ... para la promoción del tejido profesional del Flamenco en Andalucía
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyPromowanie kultury
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetRoczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 0,6 mln EUR Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 3,6 mln EUR
Intensywność pomocy100 %
Czas trwania2010-2015
Sektory gospodarkiDziałalność związana z kulturą, rekreacją i sportem
Nazwa i adres organu przyznającego pomocJunta de Andalucía

Plaza de la Contratación, 3

41071 Sevilla

ESPAÑA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji19.10.2010
Numer środka pomocy państwaN 286/10
Państwo członkowskieFinlandia
RegionPohjois-Pohjanmaa
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Finavia Oyj/Abp (Oulun lentoasema/Uleåborgs flygplats)
Podstawa prawnaValtionavustuslaki 27.7.2001/688/Statsunderstödslag 27.7.2001/688
Rodzaj środka pomocyPomoc indywidualna
Cel pomocyRozwój sektorowy, Rozwój regionalny
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 12 mln EUR
Intensywność pomocy57 %
Czas trwania1.9.2010-31.12.2011
Sektory gospodarkiTransport lotniczy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocLiikenne- ja viestintäministeriö

PL 31

FI-00023 Valtioneuvosto

SUOMI/FINLAND

Kommunikationsministeriet

PB 31

FI-00023 Statsrådet

SUOMI/FINLAND

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji10.11.2010
Numer środka pomocy państwaN 420/10
Państwo członkowskieHiszpania
RegionPaís Vasco
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Ayudas para la realización, durante el ejercicio 2010, de programas o actividades culturales particulares de ámbito supramunicipal
Podstawa prawnaOrden de 10 de Diciembre de 2009, de la Consejera de Cultura, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones para la realización, durante el ejercicio 2010, de programas o actividades culturales particulares de ámbito supramunicipal
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyPromowanie kultury
Forma pomocyDotacje bezpośrednie
BudżetCałkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 664.500 EUR
Intensywność pomocy60 %
Czas trwaniaDo 31.12.2010
Sektory gospodarkiDziałalność związana z kulturą, rekreacją i sportem
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDepartamento de Cultura del Gobierno Vasco

C/ Donostia, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

Álava - País Vasco

ESPAÑA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.