Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.243.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 września 2010 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 243/01)

(Dz.U.UE C z dnia 10 września 2010 r.)

Data przyjęcia decyzji17.8.2010
Numer środka pomocy państwaN 191/10
Państwo członkowskieRepublika Czeska
Region8 regionów dotkniętych powodziami
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Zmírně ní škod způsobených povodněmi na rybách v letních měsících roku 2009
Podstawa prawnaArtykuł 4.4 wytycznych do celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury z dnia 3 kwietnia 2008 r.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Cel pomocyPrzyznanie pomocy finansowej przedsiębiorstwom akwakultury dotkniętym niespodziewanymi powodziami, które miały miejsce w lecie 2009 r. w Republice Czeskiej.
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budżet10 mln CZK (390.000 EUR)
Intensywność pomocy25 %
Czas trwaniaDo dnia 1 czerwca 2011 r.
Sektory gospodarkiAkwakultura
Nazwa i adres organu przyznającego pomocSzanowny Pan Karel Schwarzenberg

Minister Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej

Square 5 Loreto

118 00 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.