Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.132.8

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 kwietnia 2017 r.

Zaproszenie do składania wniosków w ramach wieloletniego programu prac w odniesieniu do przyznania pomocy finansowej w obszarze transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu "Łącząc Europę" na lata 2014-2020
(Decyzja Komisji (C(2017) 2109))

(2017/C 132/04)

(Dz.U.UE C z dnia 26 kwietnia 2017 r.)

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Energii, niniejszym ogłasza zaproszenie do składania wniosków w celu przyznania dotacji zgodnie z priorytetami i celami określonymi w wieloletnim programie prac w obszarze transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu "Łącząc Europę" na lata 2014-2020.

Przyjmowane są wnioski dotyczące następującego zaproszenia:

CEF-Energy-2017

Orientacyjna kwota pomocy przeznaczona na wybrane wnioski w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 800 mln EUR.

Termin składania wniosków: 12 października 2017 r.

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków jest dostępny na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2017-cef-energy-call-proposals

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.