Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu roboczego "Ludzie" 2012 stanowiącego część 7. programu ramowego WE w... - OpenLEX

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu roboczego "Ludzie" 2012 stanowiącego część 7. programu ramowego WE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.307.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 października 2011 r.

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu roboczego "Ludzie" 2012 stanowiącego część 7. programu ramowego WE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

(2011/C 307/07)

(Dz.U.UE C z dnia 19 października 2011 r.)

Niniejszym zawiadamiamy o publikacji zaproszenia do składania wniosków w ramach programu roboczego "Ludzie" stanowiącego część 7. programu ramowego WE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013).

Niniejszym zapraszamy do składania wniosków w odpowiedzi na poniższe zaproszenia. Ostateczny termin składania wniosków i budżet podano w opisie zaproszenia opublikowanym na odpowiedniej stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Program "Ludzie"

Nazwa zaproszeniaIdentyfikator zaproszenia
Współfinansowanie programów regionalnych, krajowych i międzynarodowychFP7-PEOPLE-2012-COFUND
Partnerstwa i ścieżki między przemysłem a środowiskiem naukowymFP7-PEOPLE-2012-IAPP

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy programu roboczego na 2012 r. przyjętego decyzją Komisji nr C(2011) 5033 z dnia 19 lipca 2011 r.

Informacje o warunkach zaproszeń i programach roboczych oraz wskazówki dla wnioskodawców dotyczące składania wniosków znajdują się na odpowiedniej stronie internetowej Komisji Europejskiej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.