Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac "Możliwości" będącego częścią siódmego programu ramowego WE w zakresie... - OpenLEX

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac "Możliwości" będącego częścią siódmego programu ramowego WE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.330.9

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 listopada 2013 r.

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac "Możliwości" będącego częścią siódmego programu ramowego WE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

(2013/C 330/08)

(Dz.U.UE C z dnia 14 listopada 2013 r.)

Niniejszym zawiadamia się o rozpoczęciu procedury zaproszenia do składania wniosków w ramach programu prac "Możliwości" będącego częścią siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013).

W ramach przedmiotowego zaproszenia przyjmowane są wnioski odnoszące się do ponadnarodowej współpracy w zakresie rozwoju ścieżek kariery dla naukowców.

Termin składania wniosków i budżet wskazano w tekście zaproszenia opublikowanym na stronie internetowej CORDIS.

Program szczegółowy "Możliwości":

Identyfikator zaproszenia: FP7-CDRP-2013-EUR-CD

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy programu prac przyjętego decyzją Komisji C(2013) 5571, z dnia 2 września 2013 r.

Zasady dotyczące zaproszenia do składania wniosków, program prac oraz wskazówki dla wnioskodawców zamieszczono na stronie internetowej CORDIS:

http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.