Zaproszenie do składania wniosków w ramach planu prac na 2015 r. partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz bioprzemysłu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.139.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 kwietnia 2015 r.

Zaproszenie do składania wniosków w ramach planu prac na 2015 r. partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz bioprzemysłu

(2015/C 139/02)

(Dz.U.UE C z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

.................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Tekst niniejszego ogłoszenia nie jest prezentowany w programie "Prawo Europejskie", gdyż zgodnie ze sprostowaniem (Dz.U.UE.C.2015.154.33) publikację niniejszego ogłoszenia należy uważać za nieważną i niebyłą.

.................................................

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.