Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.18.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

Zaproszenie do składania wniosków oraz powiązane działania w ramach planu pracy Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 na 2019 r.

(2019/C 18/03)

(Dz.U.UE C z dnia 15 stycznia 2019 r.)

Niniejszym zawiadamia się o rozpoczęciu procedury zaproszenia do składania wniosków oraz powiązanych działań w ramach planu pracy Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (wspólne przedsięwzięcie FCH2) na 2019 r.

Plan pracy, zawierający terminy i określający budżet na działania, jest dostępny na stronie portalu dla uczestników (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home) wraz z informacjami o warunkach zaproszenia do składania wniosków i powiązanych działaniach oraz ze wskazówkami dla wnioskodawców dotyczącymi składania wniosków. Wszystkie te informacje będą w razie konieczności aktualizowane na portalu dla uczestników.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.