Dz.U.UE.C.2019.5.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.

Zaproszenie do składania wniosków i powiązane działania w ramach programu prac na lata 2019-
2020 programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019-2020) uzupełniającego "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

(2019/C 5/03)

(Dz.U.UE C z dnia 8 stycznia 2019 r.)

Niniejszym ogłasza się wszczęcie procedury zaproszenia do składania wniosków i powiązanych działań w ramach programu prac na lata 2019-2020 programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019- 2020) uzupełniającego "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Niniejszy program prac został przyjęty przez Komisję decyzją C(2018) 8412 z dnia 14 grudnia 2018 r.

Realizacja zaproszenia i programu prac jest uwarunkowana dostępnością środków finansowych przewidzianych w projekcie budżetu na dane lata przez władzę budżetową lub, jeżeli nie uchwalono budżetu na dany rok, zgodnie z systemem dwunastych części środków tymczasowych.

Niniejszy program prac, w tym terminy i budżety przeznaczone na działania, jest dostępny za pośrednictwem portalu dotyczącego funduszy i przetargów (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/ h2020) wraz z informacjami na temat warunków zaproszeń i powiązanych działań oraz wskazówkami dla wnioskodawców dotyczącymi składania wniosków. Na portalu będą również w razie potrzeby publikowane aktualizacje wszelkich informacji.