Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.77.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 marca 2012 r.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyznaczenia podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie domenami internetowymi odpowiadającymi francuskim kodom terytorialnym

(2012/C 77/04)

(Dz.U.UE C z dnia 16 marca 2012 r.)

Francuskie Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Przemysłu ogłasza niniejszym zamiar opublikowania zaproszenia do składania ofert dotyczącego wyznaczenia podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie domenami internetowymi odpowiadającymi francuskim kodom terytorialnym.

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert zostanie wkrótce opublikowane w Journal Officiel de la République Française. Z treścią zaproszenia będzie można się zapoznać na stronie internetowej: http://www.industrie.gouv.fr

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.