Zaproszenia do składania wniosków w ramach programu pracy "Ludzie" 2011 siódmego programu ramowego WE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.283.15

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 października 2010 r.

Zaproszenia do składania wniosków w ramach programu pracy "Ludzie" 2011 siódmego programu ramowego WE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

(2010/C 283/07)

(Dz.U.UE C z dnia 20 października 2010 r.)

Niniejszym zawiadamia się o ogłoszeniu zaproszeń do składania wniosków w ramach programu pracy "Ludzie" 2011 siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013).

Przyjmowane są wnioski dotyczące wyszczególnionych niżej zaproszeń. Termin składania wniosków i budżet określone są w tekście zaproszeń, opublikowanym na stronie internetowej serwisu CORDIS.

Program szczegółowy "Ludzie":

Tytuł zaproszeniaIdentyfikator zaproszenia
Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów Marie CurieFP7-PEOPLE-2011-COFUND
Międzynarodowy program wymiany personelu naukowegoFP7-PEOPLE-2011-IRSES
Granty integracyjne na rzecz rozwoju karieryFP7-PEOPLE-2011-CIG

Wymienione zaproszenia do składania wniosków dotyczą programu pracy przyjętego decyzją Komisji C(2010) 4897 z dnia 19 lipca 2010 r.

Zasady dotyczące zaproszeń do składania wniosków, program pracy oraz wskazówki dla wnioskodawców zamieszczono na stronie internetowej serwisu CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.