Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.204.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.

Zaproszenia do składania wniosków o dotacje na projekty objęte programem prac w obszarze transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych w ramach instrumentu "Łącząc Europę" na lata 2014-2020
(Decyzja wykonawcza Komisji C(2017) 696)

(2017/C 204/07)

(Dz.U.UE C z dnia 28 czerwca 2017 r.)

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, niniejszym ogłasza cztery zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji na projekty zgodne z priorytetami i celami określonymi w programie prac na rok 2017 w obszarze transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych w ramach instrumentu "Łącząc Europę" na lata 2014-2020.

Przyjmowane są wnioski dotyczące następujących czterech zaproszeń:

CEF-TC-2017-3: E-fakturowanie

CEF-TC-2017-3: Tłumaczenie automatyczne

CEF-TC-2017-3: Europeana (europejska biblioteka cyfrowa)

CEF-TC-2017-3: Otwarte dane publiczne

Całkowity szacowany budżet dostępny na finansowanie projektów wybranych w ramach tych zaproszeń wynosi 24 mln EUR.

Termin składania wniosków: 28 listopada 2017 r.

Dokumentacja dotycząca zaproszeń jest dostępna na stronie internetowej instrumentu "Łącząc Europę" w sekcji CEF Telecom:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.